Astma en COPD zijn beiden  ziekten van de longen, waarbij de luchtwegen tijdelijk of chronisch vernauwd zijn. Het slijmvlies van de luchtwegen is opgezet en ontstoken. Bij COPD is dit  blijvend, meestal door een rook-verleden (hiernaast kunt u een risicotest invullen om uw risico op COPD te bepalen). Bij astma zijn de klachten meestal tijdelijk (hoewel het wel een chronische aandoening kan zijn) en astma komt vaak voor bij mensen met allergieën en eczeem. Men ziet dit vaak in families terugkomen. Dit noemen we een atopische aanleg.

Wat kan de huisarts voor u betekenen?

In de huisartsenpraktijk wordt er gestructureerde zorg geboden aan onze patiënten met  COPD en astma. De patiënten met COPD worden in ieder geval een keer per jaar gecontroleerd door de praktijkondersteunster. Er wordt een spirometrie (longfunctietest) uitgevoerd (door praktijkondersteunster, assistente of in het ziekenhuis) en een vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten kunnen we concluderen hoe het op dit moment met uw longen gesteld is, maar ook hoeveel klachten u hiervan ondervindt. Wanneer u denkt dat u mogelijk COPD heeft, adviseren we u een afspraak te maken op het spreekuur. 

Hiernaast kunt u een formulier downloaden en uitprinten. De antwoorden geven duidelijkheid over uw huidige toestand. Dit formulier heet de CCQ. De interpretatie van de vragenlijst wordt door de huisarts of praktijkondersteuner uitgevoerd.

Voor de mensen met astma geldt een minder streng controlebeleid. De mensen die medicatie chronisch gebruiken (bijvoorbeeld inhalatiesteroiden) willen we wel graag ieder jaar controleren. Ook dan wordt een vragenlijst afgenomen. Zo nodig wordt een allergietest verricht. 

COPD heeft meestal met roken of een rookverleden te maken, maar ook voor mensen met astma is roken natuurlijk niet goed. Onze praktijkondersteunster is getraind om u te helpen met het stoppen met roken.

Hiernaast vindt u links naar de NHG patiëntenbrieven over astma en COPD, het astmafonds en op de thuisarts.nl kunt u een woord intypen, waardoor u ook veel informatie kunt verzamelen.