Elk jaar in oktober en november worden de griepvaccinaties gegeven. 
Alle mensen boven de 60 jaar komen in aanmerking voor de griepprik. Verder krijgen mensen met suikerziekte, een hartafwijking, een longaandoening, een nieraandoening of moeilijk te bestrijden huidinfecties een uitnodiging. Daarnaast komen mensen met kanker en zij die afweerverlagende medicatie slikken in aanmerking voor de griepvaccinatie.

U zult van de huisarts een persoonlijke uitnodiging krijgen of er zal een oproep in de locale krantjes staan. Mogelijk dat u ooit heeft aangegeven geen griepprik te willen en wenst u de griepprik dit jaar toch te ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan de assistente.
U kunt ook een griepprik krijgen op eigen verzoek. Hiervoor wordt 25 euro in rekening gebracht.