Duizeligheid is een zeer hinderlijke klacht die ook regelmatig terug kan keren.

Er zijn verschillende soorten duizeligheid:

- u kunt zich licht in het hoofd voelen, dit kan bijvoorbeeld door een lage bloeddruk komen, bij oudere mensen wordt het regelmatig gezien als ze vanuit zit gaan staan. Het kan ook bij spanningen optreden of als bijwerking bij bepaalde medicijnen.

- u kunt zich ook draaierig voelen eventueel gecombineerd met hoofdpijn, nekklachten of misselijkheid. Soms is de duizeligheid een voorbode van een migraine-aanval. Als het probleem vanuit het evenwichtsorgaan komt, dan kan een verkoudheid de uitlokkende factor zijn. Soms gaan de aanvallen van heftige draaiduizeligheid gepaard met achteruitgang van het gehoor. Er kan dan sprake zijn van ziekte van Menière.

Hiernaast kunt u informatie vinden over duizeligheid.

Wat kan de huisarts voor u betekenen?

De huisarts kan meestal aan de hand van uw klachten een diagnose stellen en u hierover informeren. Over het algemeen bestaan er geen medicijnen die uw klachten kunnen genezen. Soms volgt er een verwijzing naar de fysiotherapeut, de neuroloog of de kno-arts.

Als de duizeligheid vanuit het evenwichtsorgaan komt, dan kan de Epley-manoeuvre zinnig zijn om te doen. Dit kan uw huisarts samen met u oefenen, maar hiernaast staat ook een link naar een site, waar deze beweging beschreven staat.

Wanneer u duizelig bent en dubbel ziet of uitvalverschijnselen heeft, kunt het beste meteen contact opnemen met de huisarts.