Redenen om over uw behandelwensen een afspraak te maken bij de huisarts kunnen zijn:

  • U heeft zelf aangegeven dat u zaken vast wil leggen over uw wensen voor het levenseinde;
  • Uw huisarts adviseerde u om na te denken over uw wensen of de wensen van uw familielid;
  • U wilt het levenstestament, opgesteld bij de notaris, bespreken;

 

Voordat u naar de huisarts gaat, vragen we u om eerst samen met uw partner, uw kinderen of een vriend/in te praten over wat u wilt aan medische behandelingen. Wilt u nog gereanimeerd worden? De brieven van thuisarts.nl en het “behandelwensenformulier” kunnen u helpen om het gesprek te voeren.


Uw mening kan veranderen in de loop van de jaren. Stel, u bent nu nog redelijk gezond, dan is het goed om door te gaan met uw medicijnen en kunt u een operatie aan bijvoorbeeld een gebroken heup prima aan. U zegt nu misschien al wel dat reanimeren voor u niet meer hoeft, omdat de kans dat u daar goed uit komt klein is. Als u enkele jaren verder bent en kwetsbaar, of u krijgt een ernstige ziekte, dan kunt u besluiten: “nu hoeft niet meer alles wat kan”. Het gesprek zal dan opnieuw gevoerd moeten worden met familie en huisarts.


Liet u een “levenstestament” opstellen bij de notaris? Hierin staat onder andere genoemd wanneer u euthanasie/hulp bij zelfdoding wil. De notaris heeft u geadviseerd om ieder jaar deze wensen weer bij de huisarts kenbaar te maken en u leeft in de veronderstelling dat middels deze aanvulling op het testament uw levenseinde “geregeld is”. ECHTER…. euthanasie/hulp bij zelfdoding is geen recht en zal alleen toegepast worden als u zich in een ondraaglijke en uitzichtloze situatie bevindt en op dat moment aan kunt geven dat u hulp wilt bij het sterven. Het levenstestament van de notaris kan een breder gesprek met de huisarts op gang brengen, maar is, strikt genomen, niet nodig en geeft geen garantie dat u uiteindelijk ook een euthanasie/hulp bij zelfdoding zult krijgen.

 

 

Wat uw huisarts voor u kunt betekenen?

Uw wensen zullen besproken worden. In het gesprek met de huisarts kunt ook u de mening van de huisarts vragen over wat (nog) zinnige medische zorg voor u is. Het formulier “ behandelwensen” zou u (liefst in tweevoud) ingevuld mee kunnen nemen naar de huisarts. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om duidelijk te krijgen wat u nog wel of niet meer wilt.


Na de gesprekken zal de huisarts in uw dossier vastleggen wat uw wensen zijn. Ook zullen deze gegevens, met uw toestemming, aan de Huisartsenpost doorgegeven worden. Als u niet gereanimeerd wilt worden, kan het verstandig zijn om een zogenaamde “reanimeer mij niet penning” aan te vragen, zodat uw wens ook in situaties waar uw familie niet aanwezig is, gerespecteerd zal worden.

 

Reanimatie? Je moet er wel aan denken! from Dijklander Ziekenhuis on Vimeo.