Depressie en Angststoornis

U heeft psychische klachten. Depressie en angststoornissen, maar ook burn-out komen veel voor. Het is vaak moeilijk om de stap te nemen om hulp te zoeken "van buitenaf": u heeft nu in ieder geval de eerste stap gezet.

Via de zelfhulpwijzer kunt u online een vragenlijst invullen. Uit deze vragenlijst volgt een advies. Bij licht depressieve klachten is er de mogelijkheid een behandeling via internet te volgen (bij meeste verzekeringen 50 euro eigen bijdrage). Als voor u persoonlijk contact met een therapeut niet noodzakelijk is, kan dit een prima manier zijn om grip te krijgen op uw klachten.

Hiernaast staan links naar thuisarts.nl over psychische klachten en de verschillende instanties, waar u naar doorverwezen kunt worden. 

U kunt ook nog kijken bij kopje 'links' in het hoofdmenu naar 'online behandeling' en andere behandelingen.

Wat kan de huisarts voor u betekenen?

Wanneer u besluit de huisarts te raadplegen, zal de assistente een dubbele afspraak voor u plannen (20 minuten). De huisarts kan samen met u bespreken bij welke hulpverlener u het beste geholpen kunt worden. Meestal krijgt u een afspraak bij de POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisartsen). Dit is een HBO-opgeleide hulpverlener (van origine maatschappelijk werker, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige=SPV-er of psycholoog). De POH-GGZ zal uw klachten verder uitdiepen en een advies geven over het  verdere hulptraject . Wanneer het levensfase-problematiek betreft, zoals opvoedproblemen, rouwverwerking, arbeid gerelateerde problemen, lichte overspannenheid of relatieproblemen zal de POH-GGZ u kunnen helpen. Deze begeleiding wordt volledig vergoed.  

Wanneer er een verdenking is op een wat ernstigere psychische stoornis, dan kunt u doorverwezen worden en wordt de behandeling ook vergoed.   

Als de assistente u bij het maken van een afspraak heeft verzocht de zogenaamde 4 DKL lijst (zie hiernaast) in te vullen, verzoeken wij u de ingevulde vragenlijst mee te nemen naar het spreekuur.

Veranderingen sinds 2014

Vanaf 2014 zijn de mogelijkheden voor de huisarts om te verwijzen veranderd.  Zie voor meer informatie op de site van de rijksoverheid.

De gemeente heeft een belangrijke rol gekregen in de psychische hulpverlening. Maatschappelijk werk gaat via loket WMO en de vergoeding en organisatie van psychische hulp voor kind en jeugd gaat helemaal via het zorgteam van de gemeente. De huisarts kan nog steeds ook zelf een kind verwijzen, maar vaak gaat het in overleg met het zorgteam.