Risicoprofiel opstellen

Alle mensen boven de 50 kunnen bij ons terecht om een "cardio-vasculair risicoprofiel" op te stellen. Misschien kent u het onder de naam  'APK'-tje of check-up. Alleen bij hart- en vaatziekten is aangetoond dat het zinnig is om onderzoek te doen ook al heeft u geen klachten. U voelt immers niets van een hoge bloeddruk of als u nieren minder functioneren. Een totale check up van longen of andere organen is niet zinvol.  

U kunt ook zelf op de website "Preventie consult" een schatting maken van uw risico op hart- en vaatziekten en suikerziekte (zie link hiernaast bij Info risicoprofiel). Bij deze schatting wordt geen rekening gehouden met uw cholesterol, nierfunctie, suiker en uw bloeddruk. 

Wat kan de huisarts voor u betekenen?

Als u niet onder controle bent voor hoge bloeddruk, hartziekten, diabetes of nierziekten, kunt u bij de assistente een consult aanvragen onder vermelding van "risicoberekening hart- en vaatziekten". U krijgt een patiëntenbrief 'opstellen risicoprofiel' (zie ook de link hiernaast) mee, een vragenlijst over uw leefstijl (zie hiernaast) en een labformulier voor onderzoek op oa cholesterol, nierfunctie, suiker en eiwit in de urine. Enkele dagen nadat u geprikt bent, kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner (POH) op het CVRM-spreekuur. CVRM betekent: cardiovasculair risicomanagement. De uitslagen worden besproken, uw bloeddruk, gewicht en lengte worden gemeten en er wordt gevraagd naar uw leefgewoontes en een eventuele familiehistorie voor hart- en vaatziekten. Uit al deze gegevens kan het risico op het ontwikkelen van hart- of vaatziekten berekend worden. Mocht dit risico duidelijk verhoogd blijken, dan zal er in overleg met u een vervolgtraject worden ingesteld.