Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek vindt plaats van uw 30ste tot uw 60e levensjaar. Door middel van een uitstrijkje van de baarmoedermond (de cervix) zal gekeken worden naar de cellen, die afgenomen zijn. Als er onrustige cellen te zien zijn, dan bent u in de meeste gevallen op tijd om erger te voorkomen. Iedere 5 jaar wordt dit onderzoek herhaald, dus in de jaren dat uw leeftijd eindigt op een 0 of 5 ontvangt u een schriftelijke uitnodiging van de assistente. De coördinatie ligt bij de GGD. Het organiseren van de oproepen en uitvoeren ligt bij de huisartspraktijk. 

Indien u geen gebruik wil maken van het bevolkingsonderzoek, kunt u dit aangeven bij de assistente. Het bevolkingsonderzoek wil graag van u een ondertekend formulier ontvangen met uw wens om niet meer opgeroepen te worden.

Omdat in 80% van de gevallen van baarmoederhalskanker sprake is van een infectie met het Humaan Papilloma Virus (HPV), worden meisjes van 12 jaar tegen het  HPV ingeënt. Het HPV virus kan ook genitale wratten veroorzaken. 

Wat kan de huisarts voor u betekenen?

In de meeste praktijken doen de assistentes de uitstrijkjes. U krijgt de uitslag via een brief van de GGD na 2 tot 3 weken thuis gestuurd. Als u niets gehoord heeft na 3 weken raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts voor de officiële uitslag.
De huisarts zal u bij een afwijkende uitslag zo nodig naar de gynaecoloog verwijzen. Bij de gynaecoloog volgt verder onderzoek door middel van een colposcopie. Er kunnen dan hapjes afgenomen worden van de onrustige gebieden van de baarmoedermond en aan de hand van die uitslag kan er een vervolg-behandeling worden ingezet.