Behandelwensen aan uw huisartsenpraktijk doorgeven.

Uw wens telt!
In de zorg wordt er in principe alles aan gedaan om u te genezen. U wordt gereanimeerd bij een hartstilstand, geopereerd bij een gebroken heup of overgeplaatst naar de Intensive Care bij een verslechtering van uw medische situatie. Bij ouderen kunnen dergelijke behandelingen belastend of zelfs schadelijk zijn voor lichamelijke en/of geestelijke toestand. Het is dan belangrijk dat u vooraf met de arts heeft besproken welke behandelingen u wel en niet wilt ondergaan.

Wat zijn uw behandelwensen, praat hier alstublieft over uw dierbaren of verzorgende?
Om een weloverwogen besluit te nemen over behandelwensen is het verstandig om hierover na te denken. Ons advies is dan binnen 2-6 weken het gesprek met uw dierbaren of verzorgende het gesprek hierover aan te gaan. Vervolgens legt u uw wensen vast samen met uw huisarts, met dit formulier kunt u uw wensen voor het gesprek met uw huisarts doorgeven.

Soms kunt u uw wensen niet zelf kenbaar maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Dan kan uw wettelijke vertegenwoordiger het initiatief nemen voor dit gesprek. 

Wat zijn behandelwensen?
Behandelwensen zijn wensen die u heeft over de grenzen die u aan uw behandeling stelt. Bekende voorbeelden van behandelwensen zijn de niet-reanimerenwens, geen bloedtransfusie of geen toediening van antibiotica.

**Meneer De Boer heeft een gevorderde vorm van dementie. Als gevolg van een val breekt hij zijn heup. Meneer De Boer wordt naar een ziekenhuis verwezen om geopereerd te worden. Hij heeft hierbij een verhoogd risico om ernstig verward te raken. Het herstel verloopt moeizaam. Hij heeft 50% kans om binnen een half jaar te overlijden. Bovendien bestaat er grote kans op verergering van de dementie. Een alternatief is om niet te opereren, maar pijnbestrijding en aanvullende medische zorg te geven buiten het ziekenhuis. Dit is de wens die dhr. De Boer heeft vastgelegd met zijn huisarts.**

Wat gebeurt er met behandelwensen?
In het patiëntendossier bij de huisarts, in het woon-zorgcomplex, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis, worden uw behandelwensen vastgelegd. Op de Centrale Huisartsenpost is uw wens niet altijd bekend(geef daarom ook toestemming voor elektronische uitwisseling van uw patiëntendossier). Het is daarom belangrijk dat uw dierbaren/naaste familie op de hoogte is van uw wensen. Zo kan er ook in acute situaties buiten kantooruren, naar uw wensen, gehandeld worden. Uiteraard kunnen de behandelwensen die u hebt vastgelegd op elk moment door u worden herzien.


Wat gebeurt er als besloten wordt niet verder te behandelen?
Wanneer u besluit om af te zien van verdere behandeling, betekent dit uiteraard niet dat zorgverleners niets meer voor u kunnen betekenen. Uw arts zal er samen met andere zorgverleners voor zorgen dat uw leven zo prettig mogelijk verloopt.

Velden met een * moeten ingevuld zijn om uw e-consult te kunnen verwerken.
U kunt ook een document toevoegen.


Op thuisarts.nl vindt u uitgebreide informatie met een video over het onderwerp "wensen voor mijn zorg en behandeling"

Vul hier uw naam in. Het invullen van de voornaam is vooral van belang bij meerlingen!
Vul hier uw geboortedatum in DD-MM-JJJJ.
Vul hier uw adres in.
Vul hier uw postcode in.
Vul hier uw woonplaats in.
Een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken in het geval van vragen.
Vul uw e-mailadres om een bevestiging van uw e-Consult te ontvangen.
U dient hier nogmaals uw e-mailadres in te vullen om te controleren of u het juiste adres heeft ingevuld.
Wie mag namens u het woord voeren als u zichzelf niet meer kan uiten!
Voorbeeld: Echtgenoot, Zoon, dochter, oom, tante

Mijn behandelwensen:

Heeft u een euthanasieverklaring
deel deze dan met uw praktijk

Met ondertekening van dit behandelwensenformulier, geef ik toestemming om betrokken artsen en zorgverleners in mijn woonomgeving of daar buiten te informeren over mijn behandelwensen.

Graag het formulier opslaan. Er zal een pdf gemaakt worden. Wij verzoeken u deze te 2 of 3 keer te printen en de afdrukken aan te vullen met uw naam, uw handtekening, datum van ondertekening en eventueel de handtekening van uw 1e vertegenwoordiger.

Het formulier daarna inleveren bij uw huisartsenpraktijk.

Graag ook een getekend exemplaar aan uw vertegenwoordiger overhandigen