Toestemming voor elektronisch uitwisseling van uw patiëntendossier.

Met dit formulier kunt u aangeven of u al dan niet toestemming geeft voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw patiëntendossier aan andere belanghebbende zorgverleners.

Wat betekent dit voor u?

Door uw huisarts worden uw patiëntengegevens bijgehouden, waarin staat welke medicijnen u gebruikt, waar u allergisch voor bent en waar u de laatste 2 jaar voor behandeld bent. Uw huisarts, uw apotheek, de huisartsenpost en het ziekenhuis werken samen door uw patiëntengegevens indien nodig via een beveiligde verbinding via de computer aan elkaar beschikbaar te stellen. Op deze manier kan medische zorg altijd, met de juiste informatie over u als patiënt, worden gegeven. Ons Informatie systeem kan geen onderscheid maken in welke zorgverlener wel of geen toegang krijgt. Een zorgverlener heeft pas toestemming als u bij hem/haar in behandeling bent. Bijvoorbeeld als u de huisartsenpost belt voor medisch advies of als u een apotheek of specialist bezoekt. Er kan niet zomaar in uw dossier gekeken worden. Er wordt altijd bijgehouden wie er in uw gegevens gekeken heeft. Als u hier een overzicht van wenst te ontvangen dan kunt u dit altijd opvragen bij VZVZ. Meer informatie vindt u op de website www.vzvz.nl/Informatiepunt of in de folder die u bij de assistente kunt krijgen. Ons advies is, in het belang van uw eigen gezondheid, hier toestemming voor te geven. U kunt later uw toestemming ook altijd weer intrekken, als u dit zou willen.

Vul alstublieft je geboorte datum in formaat DD-MM-JJJJ
DD-MM-JJJJ
DD-MM-JJJJ
DD-MM-JJJJ
DD-MM-JJJJ
DD-MM-JJJJ