U mag ervan uitgaan dat wij ons best doen u goede en professionele zorg te bieden. Vertrouwen is hierbij de basis voor een goede samenwerking.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over een contact met onze praktijk, dan willen wij dat graag van u horen en met u bespreken.

U kunt hiervoor een klachtenformulier invullen. We zullen contact met u opnemen om een afspraak voor een gesprek met u te maken.

Klachtenformulier in Word-formaat ophalen Klachtenformulier in PDF-formaat ophalen

 

Wij hopen er in dit gesprek samen uit te komen. Wij kunnen dan kijken wat wij aan de serviceverlening kunnen verbeteren.

Mocht een gesprek met ons niet tot het voor u gewenste resultaat leiden, dan kunt u een brief schrijven aan de onafhankelijke Klachtenfunctionaris in Alkmaar *.

Een klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar en kiest geen partij en geeft daarom ook geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Mocht u er ondanks de hulp van een klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie van DOKh in Alkmaar *.

Als deze instantie uw klacht in behandeling neemt, dan komt er uiteindelijk (na o.a. een hoorzitting) wel een oordeel over uw klacht, of deze gegrond is of niet.

Vanwege de nieuwe klachtenwet (Wet kwaliteit,  klachten en geschillen zorg - Wkkgz), die per 1 januari 2017 is ingevoerd, heeft onze praktijk zich aangesloten bij de door de minister erkende Klachten en Geschilleninstantie van DOKh in Alkmaar ( www.dokh.nl ).

* Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken
t.a.v. Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR.

DOKH - Patiëntenfolder - Klacht

DOKH - Patiëntenfolder - Geschil