Wij doen ons best u goede en professionele zorg te bieden. Vertrouwen is hierbij de basis voor een goede samenwerking.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over een contact met onze praktijk of over de bereikbaarheid, dan willen wij dat graag van u horen om dit vervolgens met u te bespreken.

U kunt dan een klachtenformulier invullen. Er wordt contact met u opgenomen door een van de huisartsen om een afspraak voor een gesprek met u te maken.

Klachtenformulier in Word-formaat ophalen Klachtenformulier in PDF-formaat ophalen

 

Wij hopen er in dit gesprek samen uit te komen. Wij kunnen dan kijken wat wij aan de serviceverlening kunnen verbeteren.

Mocht een gesprek met uw huisarts niet tot het voor u gewenste resultaat leiden, dan kunt u een brief schrijven aan de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van de regio West-Friesland: 

Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid
Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland
t.a.v. Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR. 

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan als bemiddelaar optreden. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Mocht u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie.

Vanwege de nieuwe klachtenwet,  Wkkgz, Wet kwaliteit,  klachten en geschillen in de gezondheidszorg, die per 1 januari 2017 is ingevoerd, heeft onze praktijk zich aangesloten bij de Geschilleninstantie van Dokh .

Dokh is een afkorting voor Stichting deskundigheidsbevordering en ondersteuning kwaliteitsbeleid huisartsenpraktijken noordwest –Nederland.

DOKH - Patiëntenfolder - Klacht DOKH - Patiëntenfolder - Geschil