Spierdijk Nieuws

 

Nog niet bekend wanneer onze praktijk kan starten met vaccineren tegen Covid-19: 

 

De vaccinatiecampagne is inmiddels in volle gang. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De eerste regio’s in Nederland hebben dit vaccin inmiddels ontvangen. Onze regio en onze huisartsenpraktijk nog niet. We weten op dit moment nog niet wanneer wij het vaccin zullen ontvangen en wanneer we patiënten kunnen uitnodigen voor vaccinatie.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:


* mensen geboren in 1956 en 1957 

* mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

* mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

 

Als we weten wanneer wij vaccins gaan ontvangen en kunnen beginnen met inenten, zullen we de patiënten uit deze eerste groepen een uitnodiging sturen voor vaccinatie.

 

De mogelijkheid bestaat dat wij niet alle patiënten uit onze praktijk kennen die een BMI hoger dan 40 hebben. Mocht u een BMI van meer dan 40 hebben en niet zeker weten of wij dat wel weten, neemt u dan contact op met onze praktijk. Wij zullen u voor de metingen op de praktijk uitnodigen.
Hoe u uw BMI berekent kunt u bijvoorbeeld vinden op de website van de Hartstichting: https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bmi

 

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid. Het heeft dus geen zin ons daarover te bellen. We zullen u uiteraard wel op de hoogte houden zodra er meer bekend is ook bij ons. 

 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
Zie op de startpagina van deze website

 

Voorjaarsvakantie

 

In verband  met vakantie zijn de Huisartspraktijk  Spierdijk en de apotheek geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

22 t/m 26 februari 2021

Voor spoedgevallen na 12 uur neemt waar: 

Huisartsenpraktijk Ursem, Past. van Haasterstraat 20

tel. 072-  5021401  

Voor  spoedgevallen buiten praktijkuren neemt waar:

Centrale Huisartsen Post te Hoorn

adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d.

parkeergarage van het Dijklander ZH )

tel.  (0229)  29  78  00

Tijdens de vakantie kunt u geen gebruik maken van e-consulten via de website

 

Vaccinaties

 

Langzamerhand krijgen steeds meer ouderen een uitnodiging van GGD/RIVM voor het halen van de vaccinatie tegen Covid. Mensen vragen ons: moet ik wel helemaal naar Alkmaar of Purmerend gaan? Of moet ik wachten tot de huisarts het gaat doen?

Wij adviseren u allen gehoor te geven aan de oproep van GGD/RIVM en dus de rit naar Alkmaar of Purmerend te maken, omdat:

1. we weten niet wanneer wij vaccins beschikbaar hebben, dat kan zo maar nog maanden duren

2. de eerste vaccinatie geeft al bescherming tegen ernstig ziek worden, IC opname en overlijden door Corona

Beter nu deze hobbel nemen, dan op de valreep toch nog besmet raken met mogelijk zeer nare gevolgen!
Dan bent u echt een stuk "verder van huis". 

 

De huisarts niet meer “om de hoek”, maar nog steeds “nabij” 

 

In diverse kranten is er geschreven over de plannen van de huisartsenpraktijken uit Avenhorn, Berkhout, Spierdijk en Ursem om ergens de komende jaren meer samen te gaan werken in een gezamenlijk gebouw. Er wordt begrip getoond voor deze beslissing en er zijn patiënten die zich zorgen maken of zelfs vinden dat dit écht niet mag gebeuren.  

 

Al meer dan 15 jaar (nog in de tijd van collega’s Verhoeff) hebben wij regelmatig gesproken om als huisartsen samen onder één dak te gaan. Dit omdat we merkten dat het huisartsenvak veranderde. We kregen meer personeel en gingen meer dingen doen die voorheen in het ziekenhuis plaats vonden. In heel veel plaatsen in Nederland hadden inmiddels collega’s de stap naar gezamenlijke huisvesting gezet. Steeds hebben we de voor- en nadelen gewogen bij de vraag “gaan wij ook onder één dak?” En steeds was de conclusie: "het lukt zo nog en het is niet fijn voor onze dorpen”.

 

De voormalig huisartsen in Berkhout hebben langer door moeten werken dan gepland, voordat er een opvolgster gevonden was. We zijn ontzettend blij met onze nieuwe collega Lüchinger. Zij heeft de sprong gewaagd om praktijkhouder te worden in Berkhout. Dit in een tijd waarin de jongere huisarts eerder kiest voor het waarnemerschap, een dienstverband of een groepspraktijk. Zij staat voor persoonlijke zorg voor haar patiënten, onder voorwaarden, dat wel, namelijk dat ze intensief samen wil werken met collega’s, om zo nog meer kwaliteit te kunnen leveren en minder kwetsbaar te zijn. 

 

Nu hebben we met de 4 praktijken, na meer dan 15 jaar, besloten om wél in een gezamenlijk gebouw te gaan. Misschien denkt u: “ze kiezen voor de makkelijke weg en denken niet aan ons". Nee, het is een moeilijke beslissing geweest. We voelen weemoed, want de manier waarop we altijd werkten had ook veel voordelen. We kiezen nu voor een weg die volgens ons de huisartsenzorg in de toekomst veilig stelt. We kiezen óók de weg die zorgt dat we zelf tot ons pensioen blij naar ons werk gaan én dat de jongere generatie te zijner tijd graag de stethoscoop van ons overneemt.

 

We gaan afscheid nemen van "de huisarts om de hoek”, maar dat wil niet zeggen dat de huisarts niet meer “nabij” is. We zullen het goede behouden. U houdt uw vaste huisarts(en), die er voor u zal zijn als u zorg nodig heeft. Soms zal een collega u helpen, als uw huisarts afwezig is of tegen zijn grenzen zit.

 

We zijn nu aan het denken hoe onze "huisartsenpraktijk van de toekomst” er uit moet gaan zien, op welke locatie en wanneer iedere praktijk over zal gaan. We doen dit in nauw overleg met de gemeente en we zijn heel blij dat zij met ons mee wil denken. We zullen bij al onze beslissingen in gedachten houden: goede medische zorg (zoals u gewend bent) met uw huisarts “nabij” (zoals u gewend bent). 

 

We houden u op de hoogte.

Vriendelijke groeten

Peter Coppes, Avenhorn, Annemarie Lüchinger, Berkhout, Corinna Wijmans, Spierdijk, Danielle en Bart van Oostendorp, Ursem

 

 

 

 

mevr Beetsma is weer terug van haar zwangerschapsverlof per 1 februari 2021 op de maandagen.
Mevr Stravens blijft nog tot half februari op de dinsdag.

 

 

Het rooster van de artsen als mevr Beetsma weer terug is per half februari:

 

Dhr Melini: dinsdag en donderdag

Mevr Beetsma: maandag en woensdag

Mevr Wijmans: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

groeten team Spierdijk 

 

U hebt waarschijnlijk al vernomen dat het prikpunt in de Oever dicht was in verband met de corona.

Helaas is er besloten om deze locatie nooit meer open te stellen. 

Dit was natuurlijk slecht nieuws voor alle mensen, die gebruik maakten van dit prikpunt.

 

Gelukkig hebben we nu toch goed nieuws

 

Vanaf dinsdag 30/6/2020 komt er een prikpunt van DCWF in de huisartsenpraktijk.

 

Elke dinsdag en vrijdag van 8:30-9:00

 

U kunt alleen helaas niet in onze wachtkamer wachten ivm onze corona-maatregelen.

Gelukkig heeft de kerk een ruimte beschikbaar gesteld om te wachten.

U kunt dan via de achteringang naar binnen en daar wachten.

 

groeten Team Spierdijk

 

Prikpunten in de regio per 1/7/2020

priklocatie adres maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
BERKHOUT 

Dorpshuis De Ridder,

Kerkebuurt 171 

8:30-9:00   8:30-9:00   8:30-9:00
DE GOORN

Muziekvereniging
Kunst naar kracht,

pietergrootstraat 17

8:30-9:15   8:30-9:15    
HOORN

Dijkland ziekenhuis

poli 7

7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00
OBDAM HELAAS GESLOTEN          
SPIERDIJK Huisartsenpraktijk Wijmans, Spierdijkerweg 107   8:30-9:00     8:30-9:00
WOGNUM 

Cultureel centrum het Trefpunt,

Sportlaan 11

8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30

 

 

Het leven is niet maakbaar

De Corona crisis zet ons allen aan het denken. Dit onzichtbare virus zet onze wereld op zijn kop. Er worden vergaande maatregelen genomen, zodat er niet teveel mensen tegelijk ziek worden en de ziekenhuizen overbelast raken. 

 

We vinden het fijn en geruststellend als we controle hebben over alles wat er gebeurt. Maar… 

 

het leven is niet maakbaar: niet alles is oplosbaar of te genezen, ook niet “als we maar hard genoeg ons best doen”. 

 

Dit is wat het nu is: 

- Kinderen zitten zonder hun vriendjes en structuur in hun dag thuis. 

- Ouders werken allebei thuis en moeten daarnaast nog de kinderen met hun schoolwerk helpen. 

- De bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen mogen niet bezocht worden. 

- De structuur van dagbesteding die voor kwetsbare jongere en oudere mensen is weggevallen. 

- Er is ziekte of verlies van dierbaren waarbij normaal menselijk contact nauwelijks mogelijk is of het afscheid plaatsvindt in een kleine groep. 

 

Hoe lang deze situatie nog doorgaat? Niemand weet het. 

 

Gaat het niet goed met u of uw kinderen? 

bespreek het met school, (school)maatschappelijk werk (loket Zorg en Welzijn Gemeente Koggenland) of de huisarts. Ook de praktijkondersteuner GGZ, die in de huisartsenpraktijk werkt, kan u bijstaan. 

 

Brief aan de ouderen

We hebben in de 1e weken van de lockdown in verband met de corona-crisis een brief gestuurd naar de 80-plussers in onze praktijk met het advies eens na te denken over het levenseinde.

 

De reacties van de mensen (of hun kinderen) hierop was wisselend:

 

“ik wil nog niet dood, dus alles moet uit de kast gehaald worden!”

 

“een opname heeft in mijn geval weinig meerwaarde, ik heb een heel leven achter me en ik laat de IC plekken liever voor de jongere mensen beschikbaar”

 

“ ik wil er nu niet over denken, dat regelen we wel als het zover is"

 

“ wat een goed initiatief, ik heb met mijn moeder een fijn gesprek over de brief gehad, we hebben gehuild, maar we zijn samen tot de conclusie gekomen dat, mocht het zover komen, het laatste stukje thuis omgeven met de dierbaren belangrijker is dan met alle toeters en bellen naar een ziekenhuis voor mogelijk nog een kleine verlenging van het leven of in eenzaamheid doodgaan"  

 

We kunnen u niet dwingen om over het ergste scenario na te denken. Dat is aan u. Wat we wel weten uit het verleden is dat het goed werkt om als het nog zonnig is, na te denken over wat te doen als het gaat stormen. Dit gaat beter dan op het moment dat de storm al is losgebarsten (en iedereen in stress is) goede beslissingen te nemen. Het kan dan zomaar zijn dat in de panieksituatie u opgenomen wordt, terwijl later de familie zegt “ dit had vader zo nooit gewild”. Dit geldt nu met name voor het coronavirus, maar er zijn ook andere situaties denkbaar (behandeling voor kanker, een gebroken heup)

 

Wilt u uw behandelwensen vastleggen:

 

Op thuisarts.nl is een keuzehulp: Verken uw wensen voor zorg en behandeling. 

 

kijk dan op deze site bij aanbod/behandelwensen voor het levenseinde. 

https://www.dewaterling.nl/aanbod/levenseinde

 

Post-Intensive Care Syndroom (PICS)

Kennis over het PICS is de laatste jaren toegenomen en uitgebreid onderzocht. Er is een netwerk van specialisten en therapeuten, die hier veel vanaf weten. 

 

Doordat er nu veel mensen met corona (covid-19) op de IC terecht zijn gekomen, is er ook meer aandacht voor het PICS vanuit de huisartsen.

 

Hieronder wat korte informatie en adviezen voor patiënten met PICS.
In Spierdijk zit Maaike Huijser van Reenen, Manueel therapeut en ook sinds kort gecertificeerd voor covid-19.
Ze kan eventueel in samenwerking met diëtiste Louise Groot mensen na een ziekenhuis- of IC-opname begeleiden bij de revalidatie thuis.

https://dietistepraktijklouisegroot.nl/

 

http://www.fysiotherapiekoggenland.nl

 

U kunt een verwijzing bij uw huisarts vragen

 

Patiënten informatie na Corona (Covid-19):

Bij thuiskomst na een ziekenhuis/IC-opname door Corona kunnen er een aantal klachten aanwezig zijn. Dit kan zijn op fysiek, mentaal (geestelijk) en of cognitief (geheugen/aandacht etc) gebied als gevolg van de IC-opname.
Dit wordt ook wel het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Als u naar huis mag zijn het stellen van kleine doelen belangrijk.
Een klein doel is bijvoorbeeld iets te drinken maken, of een paar stappen meer zetten zonder dat u daarna moet rusten. Vraag niet teveel tegelijk van uzelf.

Hobbys kunnen tijdelijk niet meer aantrekkelijk of uitvoerbaar zijn. Sta dit toe en kijk naar nieuwe mogelijke activiteiten om uit te voeren.

Veel mensen die ernstig ziek geweest zijn maken zich zorgen. Het is normaal als u zich afvraagt of u het thuis en/of op het werk weer aan kunt. Praat hierover met uw naasten.

Uw herstel kan een lange tijd vergen: als u beter wordt en meer gaat doen kan het zijn dat het u allemaal teveel wordt. Hierover praten met uw familie of een goede vriend kan dan helpen. Zoek zo nodig professionele hulp en raadpleeg u huisarts.

Bij PICS kan er sprake zijn van zwakke conditie, spier- en zenuwpijn, slechte eetlust, slaapproblemen, nachtmerries en flashbacks, angst, depressie, snel geëmotioneerd zijn, stress of geheugen- en concentratieproblemen. Voor familieleden met aanblijvende emotionele klachten is PICS-F(amily) beschreven.

Tijdens de revalidatie kan een fysiotherapeut zinvol zijn om u te begeleiden in het herstel proces. Vraag u huisarts voor een geschikte fysiotherapeut.

Meer informatie en instructie filmpjes:
*
In Google zoeken naar NPI REACH

Bron: Intensive Care afdelingen van Netwerk IC Nijmegen & Omstreken, 
revalidatie na IC opname AMC en REACH

 

 

Ondersteuning voor mantelzorgers

De Luisterlijn (0900-0767) om even stoom af te blazen.

De mantelzorglijn (030-7606055) heeft professionals klaarstaan die naast een luisterend oor vooral ook tips en advies aan mantelzorgers geven.

Op de website van MantelzorgNL staat praktische informatie over mantelzorg en corona. https://mantelzorg.nl/

Mantelzorgsteunpunt voor o.a. gemeenten Medemblik en Koggenland is: Helder advies & mantelzorg.  Zij kunnen u helpen de balans in uw leven weer terug te vinden door regeltaken van u over te nemen. http://www.helderadviesenmantelzorg.nl/

Op de website NLvoorElkaar kunt u de hulp die nodig is in typen en kan hij/zij lokaal worden gekoppeld aan iemand die hulp kan bieden. Gemeenten dragen zorg voor duidelijke vindbaarheid van het lokale vrijwilligersnetwerk. https://www.nlvoorelkaar.nl/

 

Pagina 1 van 3

© 2021 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.