Wognum Nieuws

Het huidige landelijk beleid ten aanzien van de Corona-crisis maakt dat ook onze praktijk ingrijpende maatregelen heeft moeten treffen om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken:

• Patiëntencontacten vinden deze periode vrijwel uitsluitend plaats via de telefoon, de mensen wordt dringend verzocht NIET naar de praktijk te komen.
• Alleen in geval van spoed zullen wij, NA EERST TELEFONISCH OVERLEG, een afspraak op het spreekuur maken.
• Alle normale afspraken en controles worden uitgesteld tot na de Corona-crisis.
• Het advies is bij koorts boven de 38 graden Celsius, hoesten, niezen, keelpijn of kortademigheid tot 24 uur na verdwijnen van de klachten thuis te blijven.
• Bel de huisarts of huisartsenpost(avond/weekend) als u zieker wordt of kortademiger.
• Voor oudere mensen boven de 70 jaar en mensen met een chronische ziekte die koorts hebben boven de 38 graden Celsius EN hoesten en/of kortademig zijn geldt dat zij de huisarts moeten bellen of de huisartsenpost. Komt u dan NIET naar de huisartsenpraktijk toe.

Voor goede informatie over het Corona-virus kunt u kijken op de volgende websites:
RIVM.nl voor de meest actuele informatie.
Thuisarts.nl voor huisartsgeneeskundige vragen, ook over het Corona-virus.
NOS.nl voor algemene informatie

 

Voor algemene spoedeisende vragen zijn wij natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar.

 

Het is opvallend en prettig om te zien hoezeer de mensen hiervoor begrip tonen en zich aan dit beleid houden. De ernst van de crisis met ingrijpende gevolgen is ons allemaal meer dan duidelijk.


We hebben zelfs beschermingsbrillen en mondkapjes van mensen ontvangen, die we goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank ook voor de gekregen attenties.

De Corona-crisis zet ons allen ook aan het denken. Het leven is niet altijd maakbaar en niet alles blijkt oplosbaar of te genezen te zijn. Hoe verdrietig ook, misschien is dit een goed moment om u af te vragen: “wil ik nog wel opgenomen worden als ik getroffen word door het virus? Als ik door andere aandoeningen of een hoge leeftijd een kleine kans op genezing heb. Wil ik dat laatste stukje van mijn leven in het ziekenhuis zijn zonder mijn naasten om mij heen?” Heb het hierover met uw dierbaren en bel ons als u erover wilt praten.

Video gesprekken/beeldbellen met de huisartsenpraktijk

Nu een afspraak op het spreekuur niet mogelijk is en niemand van ons weet hoe lang dit zal duren en de telefonische gesprekken die we nu voeren persoonlijker te maken, zijn wij in onze praktijk bezig beeldbellen met de mensen voor te bereiden. We verwachten dat dit uiterlijk begin april operationeel zal zijn.

 

Tot slot willen wij alle mensen heel veel sterkte wensen in deze moeilijke en onzekere tijd die veel van iedereen vergt.
We hopen op een goede en prettige samenwerking.

René den Heijer en Ilona Bolhuis, mede namens ons hele team.

Per 1 maart van dit jaar werkt in onze praktijk een nieuwe huisarts-in-opleiding, de heer Tony Chiang. Hij heeft mevrouw Esther Oosting opgevolgd en zal één jaar in onze praktijk blijven.
De heer Chiang heeft uitgebreide ervaring  opgedaan op diverse afdelingen in het ziekenhuis in Alkmaar alwaar hij enkele jaren in opleiding is geweest tot longarts. Uiteindelijke heeft hij ervoor gekozen huisarts te willen worden, omdat zijn hart toch meer uitgaat naar het werken als arts buiten het ziekenhuis.
Hij heeft bij ons een bijzondere start gemaakt met de Corona-crisis en werkt met veel energie mee in onze praktijk en op de huisartsenpost.

 

In verband met het Corona virus willen wij zo min mogelijk patiënten (tegelijk) in de praktijk hebben. Wij zullen dan ook alleen patiënten zien met klachten die medisch gezien niet kunnen wachten. Voor minder urgente zaken zal de assistente indien noodzakelijk een telefonische afspraak met de dokter plannen, u verzoeken uw vraag via de website te stellen of u adviseren te zijner tijd, als de corona crisis voorbij is, een afspraak te maken.

 

Controle van uw chronische ziekte (hartziekte, diabetes mellitus, longen) zal voorlopig niet plaats vinden.

 

Beoordeling van moedervlekken zal niet nu gebeuren: u kunt zelf al op de startpagina bij kopje Aanbod -> Moedervlekken de afbeeldingen bekijken en vergelijken.

 

Herkenbare klachten van urineweginfectie? Bel eerst de assistente.

 

Als u hoest, proest, verkouden bent of koorts heeft verzoeken we u NIET naar de praktijk te komen, ook niet om uw medicijnen op te halen.

 

Maar... ook als u geen klachten heeft, verzoeken we u eerst telefonisch contact op te nemen als u een vraag heeft, kom niet zomaar binnenlopen. 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels nieuw bij ons is Jacqueline Buiten, Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd (POH-GGZ-Jeugd). Jacqueline is niet in dienst van onze praktijk, maar werkt bij ons via Vicino, een regionale organisatie die de zorgverlening voor mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten bij kinderen en jeugd tot ongeveer 18 jaar organiseert. Dit doen ze in samenwerking met de gemeente Medemblik in meer huisartspraktijken. Er hebben sinds wij in onze praktijk een POH-GGZ-Jeugd via Vicino hebben helaas al twee wisselingen van personen plaatsgevonden . Wij betreuren dit, maar hebben hier helaas geen invloed op. We hopen dan ook dat onze huidige POH-GGZ-Jeugd, Jacqueline Buiten langer zal blijven.


Het team van de huisartsenpraktijk Wognum

Wij hebben besloten per 1 oktober te stoppen met het verzorgen van Reizigersvaccinaties.
De eisen om dit als huisarts te blijven doen zijn verder aangescherpt waardoor het voor ons te kostbaar en tijdrovend wordt en we besloten hebben hiermee te stoppen. U kunt in het vervolg voor uw reizigersvaccinaties en vragen hierover contact opnemen met:
GGD Hollands Noorden locatie Hoorn, Maelsonstraat 11, 1624 NP Hoorn, telefoon 088-0100530.


Het team van de huisartsenpraktijk Wognum

 

Meer tijd voor de patiënt”, heet de pilot (project) waar ook uw “Huisartsenpraktijk Wognum”, per 1 december 2018, aan mee gaat doen.

De gedachte achter deze pilot is dat als de huisarts meer tijd voor u heeft, er meer tijd is voor uitleg en dat er dieper kan worden ingegaan op uw vraag. Dit heeft in twee andere regio’s geleid tot een hogere tevredenheid bij zowel de patiënt als de huisarts. De verwachting is dat dit de kwaliteit van zorg aan u ten goede zal komen.

 

Wat betekent dit alles en wat gaat u hiervan merken?

Voor een goede spreekuurplanning is het belangrijk dat de doktersassistente die u spreekt u de juiste vragen stelt. Op basis van deze informatie/antwoorden kan de doktersassistente inschatten bij welke medewerker u het beste gepland kunt worden en welke tijd voor u in de agenda gereserveerd moet worden. Deze werkwijze is een belangrijke voorwaarden die VGZ gesteld heeft. VGZ is nauw betrokken bij dit project.

Normaal spreekuur

Normaal heeft een huisarts 10 minuten voor een consult en 20 minuten voor een dubbelconsult (voor bijvoorbeeld 2 vragen en/of problemen). Binnen deze 10 minuten keek de huisarts eerst in uw dossier, komt u halen uit de wachtkamer waarna het consult volgt bestaande uit de anamnese (het gesprek) en zo nodig het lichamelijk onderzoek. Vervolgens legt de huisarts uit wat hij/zij denkt dat er aan de hand is en volgt er een advies of behandelingsvoorstel.  Ten slotte moet de informatie duidelijk in het medisch dossier, een computersysteem, genoteerd worden. Dit alles is best veel in een vrij korte tijd. Dit proces is al tientalen jaren onveranderd.

Voortschrijdend inzicht

In de loop van de tijd zijn de zorgvragen aan de huisarts complexer geworden en is de huisarts heel veelzijdig geworden. Er is veel zorg door huisartsen vanuit ziekenhuizen overgenomen en dit zal naar verwachting alleen maar toenemen. Ook ouderen wonen veel langer zelfstandig. Dit leidt vaker tot uitloop van het spreekuur. De consulttijden beginnen steeds meer te knellen.

Pilot

Tijdens deze pilot worden de consulttijden aangepast. De variatie is dan 7.5 minuten, 15 minuten of 30 minuten. Voor korte eenvoudige klachten als huidafwijkingen zal 7.5 minuten gepland gaan worden. Voor complexe problemen of twee vragen/problemen zal 30 minuten gepland worden. Dat geeft ruimte voor meer uitleg aan u, een rustiger gesprek en een gedegen besluitvorming.

Uitbreiding team

Om deze pilot mogelijk te maken zal het team van zorgverleners in onze praktijk uitgebreid worden. We hebben Huisarts Anne Weterings aangetrokken om ons team twee dagen per week te komen versterken. Zij zal op de maandagen en donderdagen in de praktijk spreekuur doen.

Ook gaan sommige medewerkers meer en/of op andere dagen/tijden werken. Er zal ook een avondopenstelling voor de woensdagavonden komen. De mogelijkheid voor een afspraak in de avonduren wordt hiermee uitgebreid.

Met al deze veranderingen verwachten wij de kwaliteit en service aan u verder te kunnen optimaliseren. Daarnaast lijkt het onszelf ook erg prettig meer tijd te hebben voor verdieping en om met een iets rustiger tempo te gaan werken.

Evaluaties

Het project “Meer tijd voor de patiënt”, betreft een pilot die in de loop van 2019 op diverse momenten door ons en zorgverzekeraar VGZ (Univé) geëvalueerd zal worden. De intentie van alle betrokkenen is dat deze werkwijze, na 2019, gecontinueerd zal worden. We zullen u van het verloop op de hoogte houden. Wij hebben er zin in!

Het kan voorkomen dat u in contact komt met andere gezondheidszorginstelling dan uw huisarts. Bijvoorbeeld met een specialist, de ambulancedienst of de huisartsenpost. Dit kan een indrukwekkende ervaring voor u zijn.

 

Vaak, maar niet altijd, krijgt de huisarts van dit contact een bericht. Deze berichten worden in onze praktijk door diverse mensen verwerkt waardoor het kan gebeuren dat uw “eigen” huisarts het bericht niet ziet en mogelijk geen contact met u opneemt. Als u een contact met andere gezondheidszorginstelling met uw huisarts wenst te bespreken, dan adviseren wij u voor een telefonisch contact, een consult of een visite een afspraak te maken met de huisarts die u het beste kent.

 

Een enkele keer horen wij van patiënten terug: “ik had verwacht dat u contact zou opnemen, maar ik hoorde maar niets”. Daaruit spreekt veel vertrouwen, maar ook teleurstelling. Dat laatste willen wij natuurlijk voorkomen.

 

Met andere woorden: als u wenst te overleggen, bel dan a.u.b. de praktijkassistente. Zo blijven wij op de hoogte van uw gezondheid.

Pagina 1 van 4

© 2020 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.