Wognum Nieuws

Nieuws Wognum

Zoals uitgebreid in de media is besproken worden de maatregelen in verband met de Corona-crisis geleidelijk aan versoepeld.

In het begin van de Corona crisis waren strenge maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat de ziekenhuizen de zorg voor mensen met COVID-19 niet aan zouden kunnen. Dat er te weinig IC-bedden beschikbaar zouden zijn. Met name ouderen, maar ook mensen met verminderde weerstand zijn extra kwetsbaar en moeten zoveel mogelijk beschermd worden.

De maatregelen hebben gewerkt. Het aantal IC-opnames is gedaald. Daarom kunnen de regels geleidelijk worden versoepeld. Dan zal blijken wat dat voor effect zal hebben op het aantal mensen dat nog COVID-19 zal krijgen en tot hoeveel opnames op de IC-afdelingen dat zal leiden. Afhankelijk daarvan kunnen de maatregelen voorzichtig verder worden versoepeld of, als het toch tegenvalt, weer worden aangescherpt.

Dit proces zal nog heel lang gaan duren en zal heel veel invloed op onze manier van leven hebben. Dat geldt ook voor onze huisartsenpraktijk. Wij hebben snel intensieve maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat te snel te veel mensen besmet zouden raken met COVID-19.

Nu de maatregelen geleidelijk versoepeld worden willen wij ook kijken hoe wij onze zorg voor de mensen van onze praktijk weer kunnen uitbreiden. Dit moet op verantwoorde wijze en met inachtneming van de op dit moment geldende regels.

De indeling en bezetting van de wachtkamer is daarbij aangepast aan bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand regel. Het verzoek aan u is om maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen te komen in de wachtkamer, alleen te komen en zoveel mogelijk buiten te wachten. Wij zullen zoveel mogelijk proberen u op tijd binnen te halen. We willen het aantal mensen in de wachtkamer beperken tot maximaal 4 mensen. Dat betekent ook dat wij maar een beperkt aantal mensen per dag kunnen ontvangen. Veel zal nog steeds telefonisch of via beeldbellen afgehandeld worden.

Wij hanteren de regels ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen die onze beroepsgroep voorschrijft. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven immers altijd geboden. Wij willen zowel onze medewerkers beschermen als voorkomen dat wij COVID-19 op patiënten overdragen. Zoals bij meer zorgverleners hebben wij inmiddels ook zieken in ons team gehad. Gelukkig is het aantal beperkt gebleven en zijn ze inmiddels hersteld.

Als u het voor uzelf prettig vindt om een mondkapje te dragen, dan vinden wij dat natuurlijk prima. U dient hier dan zelf voor te zorgen.

 

Wacht niet met klachten! 

Voor vragen of klachten waarvan u vindt dat u er niet of niet langer mee kunt of wilt wachten kunt u een afspraak bij ons maken. Ook als u twijfelt of u wel langer kunt wachten adviseren wij u ons te bellen en dit te bespreken. U kunt een afspraak maken voor een telefonisch consult, een afspraak voor beeldbellen vanuit uw huis of toch op het spreekuur. Wij kunnen hierin meedenken wat in uw geval de beste keuze is.

Wij zullen altijd navragen of er een verdenking/risico op COVID-19 bestaat of niet.

Een voorbeeld van vragen die wij wekelijks vaak krijgen betreft huidafwijkingen. Die kunnen wij goed beoordelen als u ons goede, heldere en scherpe foto’s toestuurt: liefst meerdere foto’s van dichtbij en 1 overzichtsfoto. Op deze website dewaterling.nl vindt u de optie e-consult huid.

Voor beeldbellen kunt u een afspraak maken via onze assistentes. Zij kunnen u uitleggen hoe dat gaat en een afspraak voor u maken. Wij hebben daar tot nu toe goede ervaringen mee.

 

Zo willen wij langzamerhand zoveel als mogelijk weer de zorg die wij kunnen bieden gaan uitbreiden. Uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende landelijke adviezen en regels.

Wij hopen u met dit bericht weer wat duidelijkheid te kunnen geven.

Aarzelt u niet om telefonisch contact met ons op te nemen.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd met alle beperkingen die ons worden opgelegd. Maar het is goed bedoeld en in ons aller belang. Let goed op elkaar en zorg goed voor elkaar. Zo zullen we proberen zo goed mogelijk deze lange en onzekere periode door te komen.

 

Het huidige landelijk beleid ten aanzien van de Corona-crisis maakt dat ook onze praktijk ingrijpende maatregelen heeft moeten treffen om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken:

  • Patiëntencontacten vinden deze periode vrijwel uitsluitend plaats via de telefoon, de mensen wordt dringend verzocht NIET naar de praktijk te komen.
  • Alleen in geval van spoed zullen wij, NA EERST TELEFONISCH OVERLEG, een afspraak op het spreekuur maken.
  • Alle normale afspraken en controles worden uitgesteld tot na de Corona-crisis.
  • Het advies is bij koorts boven de 38 graden Celsius, hoesten, niezen, keelpijn of kortademigheid tot 24 uur na verdwijnen van de klachten thuis te blijven.
  • Bel de huisarts of huisartsenpost(avond/weekend) als u zieker wordt of kortademiger.
  • Voor oudere mensen boven de 70 jaar en mensen met een chronische ziekte die koorts hebben boven de 38 graden Celsius EN hoesten en/of kortademig zijn geldt dat zij de huisarts moeten bellen of de huisartsenpost. Komt u dan NIET naar de huisartsenpraktijk toe.

 

 

Voor goede informatie over het Corona-virus kunt u kijken op de volgende websites:

 

Voor algemene spoedeisende vragen zijn wij natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar.

 

Het is opvallend en prettig om te zien hoezeer de mensen hiervoor begrip tonen en zich aan dit beleid houden. De ernst van de crisis met ingrijpende gevolgen is ons allemaal meer dan duidelijk.


We hebben zelfs beschermingsbrillen en mondkapjes van mensen ontvangen, die we goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank ook voor de gekregen attenties.

 

De Corona-crisis zet ons allen ook aan het denken. Het leven is niet altijd maakbaar en niet alles blijkt oplosbaar of te genezen te zijn. Hoe verdrietig ook, misschien is dit een goed moment om u af te vragen: “wil ik nog wel opgenomen worden als ik getroffen word door het virus? Als ik door andere aandoeningen of een hoge leeftijd een kleine kans op genezing heb. Wil ik dat laatste stukje van mijn leven in het ziekenhuis zijn zonder mijn naasten om mij heen?” Heb het hierover met uw dierbaren en bel ons als u erover wilt praten.

Video gesprekken/beeldbellen met de huisartsenpraktijk

Nu een afspraak op het spreekuur niet mogelijk is en niemand van ons weet hoe lang dit zal duren en de telefonische gesprekken die we nu voeren persoonlijker te maken, zijn wij in onze praktijk bezig beeldbellen met de mensen voor te bereiden. We verwachten dat dit uiterlijk begin april operationeel zal zijn.

 

Tot slot willen wij alle mensen heel veel sterkte wensen in deze moeilijke en onzekere tijd die veel van iedereen vergt.
We hopen op een goede en prettige samenwerking.

René den Heijer en Ilona Bolhuis, mede namens ons hele team.

 In verband met het Corona virus willen wij zo min mogelijk patiënten (tegelijk) in de praktijk hebben. Wij zullen dan ook alleen patiënten zien met klachten die medisch gezien niet kunnen wachten. Voor minder urgente zaken zal de assistente indien noodzakelijk een telefonische afspraak met de dokter plannen, u verzoeken uw vraag via de website te stellen of u adviseren te zijner tijd, als de corona crisis voorbij is, een afspraak te maken.

 

Controle van uw chronische ziekte (hartziekte, diabetes mellitus, longen) zal voorlopig niet plaats vinden.

 

Beoordeling van moedervlekken zal niet nu gebeuren: u kunt zelf al op de startpagina bij kopje Aanbod -> Moedervlekken de afbeeldingen bekijken en vergelijken.

 

Herkenbare klachten van urineweginfectie? Bel eerst de assistente.

 

Als u hoest, proest, verkouden bent of koorts heeft verzoeken we u NIET naar de praktijk te komen, ook niet om uw medicijnen op te halen.

 

Maar... ook als u geen klachten heeft, verzoeken we u eerst telefonisch contact op te nemen als u een vraag heeft, kom niet zomaar binnenlopen. 

 

Per 1 maart van dit jaar werkt in onze praktijk een nieuwe huisarts-in-opleiding, de heer Tony Chiang. Hij heeft mevrouw Esther Oosting opgevolgd en zal één jaar in onze praktijk blijven.
De heer Chiang heeft uitgebreide ervaring  opgedaan op diverse afdelingen in het ziekenhuis in Alkmaar alwaar hij enkele jaren in opleiding is geweest tot longarts. Uiteindelijke heeft hij ervoor gekozen huisarts te willen worden, omdat zijn hart toch meer uitgaat naar het werken als arts buiten het ziekenhuis.
Hij heeft bij ons een bijzondere start gemaakt met de Corona-crisis en werkt met veel energie mee in onze praktijk en op de huisartsenpost.

Inmiddels nieuw bij ons is Jacqueline Buiten, Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd (POH-GGZ-Jeugd). Jacqueline is niet in dienst van onze praktijk, maar werkt bij ons via Vicino, een regionale organisatie die de zorgverlening voor mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten bij kinderen en jeugd tot ongeveer 18 jaar organiseert. Dit doen ze in samenwerking met de gemeente Medemblik in meer huisartspraktijken. Er hebben sinds wij in onze praktijk een POH-GGZ-Jeugd via Vicino hebben helaas al twee wisselingen van personen plaatsgevonden . Wij betreuren dit, maar hebben hier helaas geen invloed op. We hopen dan ook dat onze huidige POH-GGZ-Jeugd, Jacqueline Buiten langer zal blijven.


Het team van de huisartsenpraktijk Wognum

© 2021 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.