Wognum Nieuws

Nieuws Wognum

Wij zeggen hartelijk dank voor uw waardering in ons! En wij willen ook graag van u leren. 

Regelmatig ontvangen wij van diverse patiënten bedankjes in welke vorm dan ook. Wij danken u hiervoor hartelijk. Wij waarderen dit enorm, ook al vinden wij dat wij gewoon ons werk doen.

Toch gaan er ook wel eens dingen niet zoals we graag zouden willen dat ze gaan: een gesprek dat niet verloopt zoals u of wij dat graag zien, of een assistente die zonder respect benaderd wordt door sommige mensen. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Een goed gesprek kan de wrijving vaak oplossen en het onderling respect herstellen. Een ding staat voor ons wel als een paal boven water: wij accepteren geen agressie naar één van onze medewerkers.

Waar mensen werken gaat er wel eens iets mis. Ook in onze praktijk, die inmiddels bestaat uit vier huisartsen waarvan twee afgestudeerde artsen in opleiding tot huisarts, vier gediplomeerde doktersassistentes, vier praktijkondersteuners waarvan twee voor chronische ziekten zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en longaandoeningen en twee praktijkondersteuners-GGZ, die psycholoog zijn. Een groot team inmiddels, zodat u ook iets te kiezen heeft.

Helaas horen we soms via via, anoniem, ook minder positieve berichten over onze praktijk. Dat vinden wij jammer, maar op deze manier kunnen wij hier helaas weinig mee.

Daarom willen wij u vragen het ons te vertellen, als u een minder positieve ervaring heeft, zeker omdat wij voortdurend bezig zijn om mogelijke verbeteringen in onze praktijk door te voeren. Bij voorkeur een concreet voorbeeld en niet anoniem, zodat wij  met u uit kunnen zoeken wat er beter had gekund.

Heeft u positieve ervaringen dan horen we dit natuurlijk ook graag, en laat het ook graag anderen weten!

Heeft u andere suggesties dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven.

Wij willen graag van u leren.

Huisartsenpraktijk Wognum

Uw bezoek aan de huisarts

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

  1. de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
  2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
  3. laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft
  4. een rijbewijskeuring die u moet laten doen

Eigen risico

Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico.

Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. In 2020 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 385 euro.

Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, van bijvoorbeeld 100 euro.

In dat geval betaalt u zelf de kosten van uw medicijnen of behandelingen tot aan het bedrag van 485 euro. Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad. U kunt het ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet. 

Check uw polis

Helaas is het zo dat niet alle zorgverzekeraars met alle ziekenhuizen en andere zorgverleners contracten hebben afgesloten. Een gevolg zou kunnen zijn dat u uw behandeling voor een deel of geheel zelf zou moeten betalen.

Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of andere zorgverlener, check dan uw polis op twee belangrijke zaken:

  1. heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering?
    Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
  2. heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst?
    Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Dit systeem is bedacht door VWS en de zorgverzekeraars. Wij als zorgverleners vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en willen u hierbij wijzen op de risico’s. Maak een bewuste keuze welke verzekeraar en welke polis u kiest. Wij kunnen niet voor u nakijken of een verwijzing naar een zorgverlener door uw zorgverzekeraar vergoed zal worden.

Ons advies: Neem bij een verwijzing van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid en hiermee uiteindelijk uw eigen keuze naar welke zorgverlener u doorverwezen  kan en wil worden.

Voor meer informatie en links naar de verschillende zorgverzekeraars: www.watzegtmijnpolis.nl

Huisartsenpraktijk Wognum

Seksueel overdraagbare aandoening

Waar kan ik een soa-test laten doen?
U kunt bij uw huisarts een soa-test laten doen. Daarnaast kunt u zich gratis en anoniem laten onderzoeken bij een centrum seksuele gezondheid van de GGD als u tot een bepaalde risicogroep behoort. Zie ook de volgende website:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezonde-seksualiteit/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-een-soa-test-laten-doen.html.

Behoort u niet tot een risicogroep, dan kunt u voor een test een afspraak maken bij uw huisarts. De test is dan niet gratis en anoniem.

 

 

Let op: Indien u een afspraak maakt of reeds heeft gemaakt bij uw huisarts willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen die u kunt downloaden via onderstaande link of bij de assistente aan de balie kunt ophalen. 

 

Vragenlijst - Klik hier om de vragenlijst te downloaden.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over SOA’s: http://www.thuisarts.nl/soa

Partnerwaarschuwing

http://www.soaalarm.nl/

 

Al langere tijd worden patiënten met chronische aandoeningen als diabetes (suikerziekte) en COPD (een chronische longaandoening) in onze praktijk door de praktijkondersteuner begeleid en opgeroepen voor controles. Dit gaan we vanaf nu ook doen met mensen die bekend zijn met hart- en vaatziekten of risicofactoren daarvoor. Dit vinden wij niet alleen als uw huisarts een goed idee, ook uw zorgverzekeraar verlangt van ons dat we voortaan op deze manier zorg aan u verlenen. U komt hiervoor in aanmerking als u bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte heeft gehad of een hoog risico op hart- en vaatziekten heeft door een gevaarlijke combinatie van risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte.

Het behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten noemen we Cardio Vasculair Risico Management (CVRM).

 

Wat is ketenzorg?                                                                                     

Wanneer verschillende zorgverleners afspraken maken over hoe ze samenwerken bij de zorg voor mensen met een bepaalde chronische ziekte dan spreken we van “ketenzorg”. Dit doen zij om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren.

De zorgverleners die samenwerken bij CVRM zijn de huisarts, de praktijkondersteuner en in sommige gevallen de diëtist. Ook wordt er samengewerkt met de internist, cardioloog en neuroloog. U speelt zelf ook een belangrijke rol in deze keten, want u bepaalt samen met ons hoe de behandeling van uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten eruitziet. Voor de uitvoering van de ketenzorg wordt de praktijk ondersteund door de Stichting Ketenzorg West-Friesland. De kosten van de ketenzorg worden door de zorgverzekeraar vergoed en vallen niet onder het eigen risico voor zover de zorg in de huisartsenpraktijk wordt geleverd. Dit geldt ook voor de kosten van de eventuele dieetbegeleiding door de diëtist.

Uw privacy en persoonsgegevens
Binnen de ketenzorg worden diverse persoonsgegevens van u als patiënt verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor de financiële afhandeling. Wij, de andere betrokken zorgverleners en de medewerkers van de Stichting Ketenzorg West-Friesland, gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons op het bekende praktijk telefoonnummer: 0229-571215. 

Kort geleden hebben wij opnieuw de kwaliteitscyclus van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) doorlopen en hierbij het accreditatie keurmerk verkregen.

Tijdens deze keuring wordt gekeken naar zeer veel aspecten van de huisartsenpraktijk. Dat varieert van controle op de hygiëne, protocollen en het hebben van de juiste medicatie en apparatuur, tot controle op de werkomstandigheden voor alle medewerkers. Ook tevredenheid van patiënten, dit is gemeten middels enquête formulieren, is hier een onderdeel van.

 

Conclusie volgens de accrediteur:

© 2021 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.