Voor het maken van een afspraak voor het (telefonisch) spreekuur of voor

het aanvragen van een visite verzoeken wij u tussen 08:00 en 10:00 uur te bellen.

 

Voor spoedgevallen of spoedvragen zijn wij overdag altijd bereikbaar.

 

 Een visite die dezelfde dag afgelegd moet worden, vraagt u bij voorkeur 's morgens vroeg aan, zodat de assistente bij de verdere planning van afspraken hiermee rekening kan houden.

 

Van 10:00 tot 10:30 hebben wij gewoonlijk werkoverleg - dan kunnen we alle problemen bespreken die u aan de assistente hebt voorgelegd.

 

De assistente zal altijd vragen wat er aan de hand is. Op deze manier kan zij inschatten op welke termijn de afspraak gepland moet worden en hoeveel tijd daarvoor nodig is. U heeft overigens altijd het recht om aan te geven dat u iets alleen met de arts wilt bespreken.

 

Per spreekuurbezoek worden er tien minuten voor u vrijgemaakt. Als u meer tijd nodig hebt kunt u een dubbele afspraak maken - op deze manier beperkt u ook extra lange wachttijden voor patienten na u.

 

Bij ernstige (psychische) moeilijkheden of is het ook mogelijk na overleg met de huisarts een langer gesprek te plannen - meestal kan hiervoor aan het eind van de dag wel een wat rustiger situatie gevonden worden.

 

Probeer voor uw komst te bedenken wat u precies wilt vragen - soms is een lijstje erg handig.

 

Als u al eens bij een huisarts geweest bent voor een klacht, is het raadzaam een nieuwe afspraak voor die klacht bij dezelfde arts te maken.

 

Wilt u dat we bij u langskomen na een ziekenhuisverblijf of na een bevalling, dan kunt u ook een visite aanvragen.

 

Assistentes zijn erop getraind misverstanden bij het maken van afspraken te voorkomen. Om die reden herhalen ze steeds de datum en het tijdstip. Het is zinvol dat u zich afvraagt of dit klopt met wat u zelf noteert.