Praktijk Ursem

Praktijk Ursem huisarts

Praktijk Ursem

LAATSTE NIEUWS 

Meivakantie: 

13 t/m 17 mei is de praktijk telefonisch bereikbaar tot 12 uur. 

Na 12 uur kunt u de praktijk in Spierdijk bellen. Dit is alleen voor spoedvragen!

We verzoeken u alleen te bellen als uw probleem niet tot tot na deze week kan wachten. 

Heeft u zich al aangemeld bij UwZorg Online? (zie Home pagina)

Algemene informatie

Bart en Danielle van Oostendorp zijn in 1996 begonnen in Ursem. 

Tot 2001 deden ze de thuisbevallingen en tot 2022 runden zij ook de apotheek bij de praktijk.  

Tijden veranderen: de apotheek is overgedragen aan Apotheek de Goorn en samen met de praktijken in Avenhorn, Berkhout en Spierdijk wordt er een HOED (huisartsen onder een dak) ontwikkeld in De Goorn. 

Mogelijk valt 30 jaar huisarts  in Ursem wel samen met de verhuizing naar de HOED…

Samen met ons vaste team, de basisarts en de geneeskundestudenten die we opleiden proberen we zo goed mogelijke zorg aan u te leveren. 

Balie praktijk open:

8 tot 10 uur

half 11 tot 12 uur

4 tot 5 uur

Voor spoedgevallen op een andere tijd kunt u altijd de bel gebruiken.

De assistente is tussen 10 uur en half 11 en tussen 12 en 4 uur met andere taken bezig. Kunt u daar rekening mee houden?  

 • U vult het inschrijfformulier hieronder in
 • U belt voor het plannen van een (telefonische) kennismakingsgesprek
 • U geeft uw vorige huisarts toestemming om gegevens naar ons te sturen
 • U schrijft zich in bij https://www.apotheekdegoorn.nl en vraagt uw oude apotheek een lijst van verstrekte medicijnen naar apotheek de Goorn te sturen
 • Uw inschrijving in de praktijk wordt definitief gemaakt als wij de gegevens van uw oude huisarts hebben ontvangen

Praktische informatie

Gesloten

2 – 5 januari

15 juli – 2 augustus

23 -27 december

Vanaf 12 uur gesloten: 

27 februari – 1 maart 

13 – 17 mei

14 – 18 oktober

Praktijk Spierdijk neemt waar voor spoedgevallen tijdens kantooruren: 0229-561204

Cora Bakker-van Diepen, woe/do/vrij

Hannie Stam van Diepen, ma/di/woe

De assistentes zijn de onmisbare spil in de praktijk en zorgen voor een soepele gang van zaken.

Ze staan u als eerste te woord aan de telefoon en bij de balie. Ze zijn goed getraind in het uitvragen van situaties, zodat ze gerichte adviezen kunnen geven, tijdig een afspraak kunnen maken en desnoods schakelen ze meteen de huisarts in. Het is overigens van belang te weten dat de assistente over alle gegeven adviezen met de huisarts overlegt. Verder hebben assistentes net als de artsen een beroepsgeheim.

De assistentes hebben ook eigen spreekuren, waarin ze bijvoorbeeld injecties geven, hechtingen verwijderen, een bloeddruk meten, wratten aanstippen, adviezen geven over anticonceptie of SOA’s of een uitstrijkje maken voor het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker.

Alma Leegwater, Hart- en Vaatziekten, Diabetes, Longziektes, Stoppen met roken (di/woe)

De praktijkondersteuner begeleidt en controleert mensen met chronische aandoeningen. Het betreft diabetes, copd/astma, schildklieraandoeningen en hypertensie. Ze helpt mensen te stoppen met roken en geeft informatie en adviezen over een gezonde leefstijl.

Jan Verbeek GGZ (donderdag Ursem/vrijdag Spierdijk)

De praktijkondersteuner GGZ begeleidt mensen met psychische klachten, overbelasting, angst, depressie, relatieproblemen. U kunt alleen na verwijzing van de huisarts bij hem een afspraak maken. 

De Apotheek is per 1 maart 2022 overgenomen door:

Apotheek West Friesland/Obdam

www.apotheekdegoorn.nl

0226-352886

Tot de nieuwe HOED is gerealiseerd in De Goorn zullen de medicijnen thuis bezorgd worden.

U kunt de medicijnen ook ophalen: Overweg 5 1713 HX Obdam

Bestellen medicatie:

Er is een recept nodig van de huisarts bij:

 • Medicijnen die u eerder heeft gebruikt of af en toe nodig heeft en waar u geen herhaalrecept voor heeft: vraag een nieuw recept bij de huisarts door een bericht te sturen via een e consult (UwZorgOnline, zie home) of door de praktijk te bellen

 

LET OP: u heeft geen recept nodig van de huisarts voor:

 • Chronische medicatie: de apotheek biedt een herhaalservice aan. Iedere drie maanden worden uw medicijnen automatisch thuis bezorgd.
 • Medicijnen waar u nog een herhaalrecept van heeft: u kunt het herhaalrecept op de praktijk in de rode brievenbus gooien of naar de apotheek mailen.
 • Medicijnen die u op voorschrift van de specialist gebruikt waar u geen herhaalrecept van heeft: u belt uw behandelend specialist en vraagt om een herhaalrecept tot uw volgende controle. Ook als de assistente van de specialist zegt: “dit mag de huisarts doen”: dat doet de huisarts niet
 • De anticonceptiepil, insulines, acenocoumarol: deze kunt u op de website van de apotheek bestellen

 

 

De volgende onderzoeken gebeuren in de praktijk:

 • ECG (hartfilmpje)
 • Echo Doppler (bloedvatonderzoek)
 • Holter (bij mogelijke hartritmestoornissen)
 • Longfunctie
 • 30 minuten bloeddrukmeting
 • Bloedonderzoek voor bloedarmoede, suiker of ontstekingen
 • Slaapapneu

Voor bloed prikken kunt u een afspraak maken bij:

verbonden aan het Noord West Ziekenhuis

prikpunt in Ursem, Heerhugowaard, Alkmaar

verbonden aan het Dijklander Ziekenhuis

prikpunt in Spierdijk, Avenhorn, de Goorn en Hoorn

 

Er is altijd stikstof aanwezig in de praktijk. We verzoeken u een afspraak te maken bij de assistente.

Behandeling wratten met acetylsalicylzuurzalf

 • Zorg dat de huid om de wrat beschermd is. Een ronde pleister met een gat erin (koop eventueel likdoornpleisters, die niet gezalfd is) of knip van leukoplast reepjes en plak die om de wrat heen.
 • Doe een lik zalf op de wrat.
 • Doe daar weer een pleister overheen.
 • Laat dit 24 uur zitten.
 • De wrat en huid zullen wit verkleuren.
 • Week de wrat in water, bijvoorbeeld door te douchen, en krab daarna zelf wat loslatende wrat los. Dit kan meestal pas na een paar dagen zalven.
 • Herhaal dit hele ritueel voor 24 uur 4 dagen achter elkaar. Dan 3 dagen niet. De huid om de wrat heen heeft rust nodig om te herstellen.
 • Aantal weken doorgaan totdat de wrat kleiner is geworden of zelfs weg is.
 • Maak voor het laatste restje een afspraak op het spreekuur.

U kunt een afspraak maken met huisarts B. van Oostendorp, ook als u patiënt bent bij de praktijk in Ursem.

Telefoon 072-5021401

Meenemen naar de keuring:

 • het keuringsformulier
 • een identiteitsbewijs
 • uw pinpas

De kosten zijn afhankelijk van de duur van de keuring vanaf € 35,92

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de medische zorg of andere zaken in het contact met de huisarts of de assistente. Wij stellen het zeer op prijs als u dat eerst met de huisarts bespreekt, ook al vindt u dat moeilijk. Wij kunnen daar ook weer van leren.

U kunt ook een speciaal klachtenformulier ophalen bij de assistente.

Geeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met het patiëntenklachtenbureau van Dokh.

Telefoon: 072-5208325.

Spreekuren

Bel bij levensbedreigende spoed: 112

 

Tijdens kantooruren: 

Bel bij dringende spoed: 072-5021401 keuze 1

Of kom naar de praktijk. 

Weet u niet of u direct dezelfde dag gezien moet worden: vul “moet ik naar de dokter?” in, zie home pagina. 

 

Tijdens avond/nacht/weekend: 

De huisartsenpost in Hoorn is tijdens avonden en in het weekend alleen bedoeld voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Dus niet voor klachten van kinderzeer, keelpijn die twee dagen bestaat zonder alarmsymptomen, een ongecompliceerde urineweginfectie of een verzwikte enkel. 

Om de spoedzorg voor iedereen toegankelijk te houden vragen we u eerst “moet ik naar de dokter” in te vullen en alleen de huisartsenpost te bellen als dit echt nodig is. 

Home – Huisartsenpost West-Friesland (huisartsenpostwf.nl)

0229-297800

Telefonische bereikbaarheid en afspraak maken

Telefonische bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid te verbeteren willen we u vragen om eerst op de startpagina van onze website te kijken voor u ons belt. Er staat onder andere een link naar: moet ik naar de dokter (waardoor duidelijk wordt of een consult bij de huisarts noodzakelijk is) en Thuisarts.nl. 

Op de maandagochtend is het altijd erg druk aan de telefoon. We kunnen ons voorstellen dat u in het weekend bedenkt dat u een vraag wil stellen. Als uw vraag niet SPOED is, bel dan bij voorkeur wat later die ochtend, op een andere dag of stel uw vraag via UwZorgOnline.

De assistente zal bij drukte aan de telefoon of als uw vraag een uitgebreid antwoord nodig heeft, u voorstellen dat ze u op een later moment terug belt.

DUS:

Levensbedreigende SPOED

Bel 072-5021401 en kies 1

Vraag waarvan u denkt dat die VANDAAG beantwoord moet worden?      

Check eerst “moet ik naar de dokter” op de startpagina van de website en/of Thuisarts.nl

Bel zo nodig de praktijk (bij voorkeur tussen 8 en 12 uur) 

Vraag die geen haast heeft?                                  

Check eerst “Moet ik naar de dokter” op de startpagina van de website en/of Thuisarts.nl

Bel zo nodig de praktijk tussen 8 en 12 uur (bij voorkeur niet op maandagochtend tussen 8 en 9 uur) of stuur uw vraag via UwZorgOnline.

Dhr B. van Oostendorp
(telefonisch) spreekuur: maandag/woensdag/donderdag

Mevr. D.I.J. van Oostendorp-van Weegen:
(telefonisch) spreekuur: dinsdag/woensdag/vrijdag en soms maandag

Voor de spoedgevallen is rekening gehouden in de dagplanning. Buiten de spreekuren doen de huisartsen visites, administratie en hebben zij overleg met praktijkondersteuner en assistentes. Verder houden zij zich bezig met projecten.

De assistentes:

spreekuur: alle dagen

Praktijkondersteuner A. Leegwater (DM, longziektes, hart- en vaatziekten)

spreekuur: dinsdag en woensdag
terugbel spreekuur op haar werkdagen

Praktijkondersteuner GGZ J. Verbeek

spreekuur: donderdag (Ursem), vrijdag (Spierdijk) 

Doktersassistente Hannie uit Ursem heeft de opleiding “spreekuurondersteuner gynaecologie” gedaan bij DokH in Alkmaar. Dit betekent dat zij nu kundig is om een vrouwenspreekuur te houden. 

Hannie vertelt: 

Vrouwen kunnen zich soms ongemakkelijk voelen om hulp te vragen voor “typische vrouwenproblemen”. Sommige vrouwen denken dat deze klachten bij het leven horen, anderen durven uit schaamte problemen niet bespreekbaar te maken. Vaak is er echter voor de vrouwelijke ongemakken een goede behandeling mogelijk.

Het vrouwenspreekuur is er voor vragen over:

 • ongewild urineverlies,
 • vaginale klachten (bijv. vaginale afscheiding),
 • menstruatieklachten,
 • starten met anticonceptie
 • problemen bij gebruik van anticonceptie
 • SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen)

De spreekuurondersteuner kan u informatie en advies geven. Samen met de huisarts werkt zij aan een oplossing van uw vraag, klacht of probleem.

Per consult worden er 15 minuten of 30 minuten gereserveerd, afhankelijk van uw klacht(en). 

De assistente zal altijd vragen naar de reden van uw komst, zodat ze kan inschatten wanneer en door wie u het beste geholpen kan worden en hoeveel tijd u nodig heeft. Als u uw reden van komst uitdrukkelijk niet wenst te bespreken met de assistente, kunt u dit uiteraard zeggen. Probeer vóór uw komst te bedenken wat u precies wilt vragen.

U kunt zelf aangeven bij welke arts u een afspraak wilt maken. Het is echter mogelijk dat deze niet aanwezig is op de dag dat u een afspraak wenst.

Vervolgconsulten maakt u bij voorkeur bij dezelfde arts en worden vaak al tijdens het spreekuur met u afgesproken.

Voor vragen en het bespreken van uitslagen.

Hoe?

 • de huisarts spreekt bij het consult af u terug te bellen
 • na gesprek met assistente wordt een telefoontje ingepland
 • via uwzorgonline maakt u zelf een afspraak in de agenda van de artsen

De huisarts probeert zich zo goed mogelijk te houden aan de tijd, die is afgesproken. Helaas lukt dit niet altijd, dus houd uw telefoon bij de hand. Zorg dat u ook altijd een actueel nummer doorgeeft aan de assistente.

U kunt 24 uur per dag een vraag stellen via UwZorgOnline

Waarvoor is een e-consult bij de huisarts handig? 

 • Het opvragen van uitslagen van een onderzoek
 • Vragen over medicijnen en eventuele bijwerkingen
 • Vervolgvragen na een eerder consult

U krijgt afhankelijk van uw vraag uiterlijk 2 werkdagen later antwoord of we verzoeken u alsnog om een afspraak te maken op het spreekuur. 

Waar is een e-Consult niet geschikt voor?

• Klachten waar lichamelijk onderzoek nodig is
• Klachten die emotioneel van aard zijn
• Een eerste consult omtrent een klacht
• Klachten waar spoed vereist is

U kunt een vraag stellen over uw huid via UwZorgOnline.

Beantwoord de volgende vragen

 • wat is uw klacht?
 • waar zit de huidafwijking?
 • hoelang heeft u de klacht?
 • jeuk?
 • branderig?
 • pijn?
 • wat verwacht u van de huisarts? 

 

Let er op dat u duidelijke foto’s stuurt: 1 overzichtsfoto en 1-2 detailfoto’s. Houdt er zo mogelijk een meetlint naast. Onduidelijke foto’s zullen we niet beoordelen

U krijgt uiterlijk 2 werkdagen later een antwoord  of het verzoek om een afspraak te maken op het spreekuur. 

Inschrijven

Translate »

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen via de ‘patiëntenomgeving van Uw Zorg Online’. Klik op de knop hieronder.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Registreer uzelf bij onze praktijk

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen. Vul het formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. 

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen via de ‘patiëntenomgeving van Uw Zorg Online’. Klik op de knop hieronder.

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen 
– Lichamelijk onderzoek 
– Toegangslogboek 
– Verslaglegging 
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten
– Actueel medicatieoverzicht

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen via de ‘patiëntenomgeving van Uw Zorg Online’. Klik op de knop hieronder.

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen via de ‘patiëntenomgeving van Uw Zorg Online’. Klik op de knop hieronder.

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen via de ‘patiëntenomgeving van Uw Zorg Online’. Klik op de knop hieronder.

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Ga naar de inhoud