Avenhorn Nieuws


Inschrijven als nieuwe patiënt

Wilt u bij ons als patiënt in de praktijk komen dan graag eerst contact opnemen met onze assistente om te kijken of u binnen onze regio valt.


Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8:00 uur tot 17:00 uur.

Van maandag t/m vrijdag is het mogelijk om een afspraak te maken bij de huisarts.
U kunt van 08:00 uur tot 10:30 uur  bellen om een afspraak te maken voor het spreekuur voor uitslagen kunt bellen tussen 14.00 en 17.00 uur .

Het ochtendspreekuur van de huisarts is van 8:00 uur tot 10:00 uur en het middagspreekuur is van 14:30 uur tot 16:00 uur.

Visites kunnen aangevraagd worden vóór 10:30 uur in overleg met de assistente.

Sinds 1 oktober 2022 nemen wij in onze praktijk dagelijks ook bloed af voor onderzoeken aangevraagd door de huisarts, hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente.

Heeft u een labaanvraag van een specialist in het ziekenhuis dan kunt u een afspraak daar voor maken op de website www.dcwf.nl 

 

De huisarts niet meer “om de hoek”, maar nog steeds “nabij” 

 

In diverse kranten is er geschreven over de plannen van de huisartsenpraktijken uit Avenhorn, Berkhout, Spierdijk en Ursem om ergens de komende jaren meer samen te gaan werken in een gezamenlijk gebouw. Er wordt begrip getoond voor deze beslissing en er zijn patiënten die zich zorgen maken of zelfs vinden dat dit écht niet mag gebeuren.

 

Al meer dan 15 jaar hebben wij regelmatig gesproken om als huisartsen samen onder één dak te gaan. Dit omdat we merkten dat het huisartsenvak veranderde. We kregen meer personeel en gingen meer dingen doen die voorheen in het ziekenhuis plaats vonden. In heel veel plaatsen in Nederland hadden inmiddels collega’s de stap naar gezamenlijke huisvesting gezet. Steeds hebben we de voor- en nadelen gewogen bij de vraag “gaan wij ook onder één dak?” En steeds was de conclusie: "het lukt zo nog en het is niet fijn voor onze dorpen”.

  

Nu hebben we met de 4 praktijken, na meer dan 15 jaar, besloten om wél in een gezamenlijk gebouw te gaan. Misschien denkt u: “ze kiezen voor de makkelijke weg en denken niet aan ons". Nee, het is een moeilijke beslissing geweest. We voelen weemoed, want de manier waarop we altijd werkten had ook veel voordelen. We kiezen nu voor een weg die volgens ons de huisartsenzorg in de toekomst veilig stelt. We kiezen óók de weg die zorgt dat we zelf tot ons pensioen blij naar ons werk gaan én dat de jongere generatie te zijner tijd graag de stethoscoop van ons overneemt.

 

We gaan afscheid nemen van "de huisarts om de hoek”, maar dat wil niet zeggen dat de huisarts niet meer “nabij” is. We zullen het goede behouden. U houdt uw vaste huisarts(en), die er voor u zal zijn als u zorg nodig heeft. Soms zal een collega u helpen, als uw huisarts afwezig is of tegen zijn grenzen zit.

 

Peter Coppes, Avenhorn, Annemarie Lüchinger, Berkhout, Corinna Wijmans, Spierdijk, Danielle en Bart van Oostendorp, Ursem

 

De apotheek:


Per 1 februari 2022 is de apotheek van Huisartsenpraktijk Avenhorn overgenomen door de openbare apotheek De Goorn.

 

Uw medicatie kunt u blijven bestellen zoals u gewend was ( herhaalreceptenlijn, website) 

Apotheek De Goorn bezorgt de medicatie bij u thuis.

 

Papieren recepten voorgeschreven door een specialist mogen bij de huisarts worden ingeleverd. Wij zorgen dan het recept wordt opgehaald door Apotheek De Goorn, die dan ook de aflevering verzorgt.

 

Wat is ervoor nodig om dit proces goed te laten verlopen; 

-Dat u zich heeft ingeschreven bij de nieuwe apotheek ( www.apotheekdegoorn.nl/inschrijven of 0226-352886 toets 2 )

-Dat het LSP (landelijk schakelpunt) open wordt gezet. Dit houdt in dat Specialisten, Huisartsen en Apothekers inzage hebben in uw   medicatieoverzicht en medische aandoeningen die van belang zijn voor een behandeling.  

 U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente van de huisartsenpraktijk. 

 

  “Apotheek De Goorn” zal zich vestigen in de HOED in De Goorn zodra die gerealiseerd is, tot die tijd zullen uw medicijnen thuis bezorgd worden door hen.  

   Wilt u de medicijnen liever zelf ophalen neemt u dan contact op met Apotheek De Goorn 0226-352886

 

 

De HOED in De Goorn 

Er zijn wel eens jaren dat u wat minder vaak iets in de krant leest over de huisartsenzorg. Het hebben van een huisarts was vanzelfsprekend, maar zo simpel ligt dat niet meer. In Berkhout was de opvolging jarenlang onzeker. Deze moeilijkheden zagen de andere huisartsen van de huisartsengroep De Waterling in Koggenland ook op zich afkomen. Als over een paar jaar de artsen uit Ursem en Avenhorn met pensioen gaan, is er dan nog wel een huisarts te vinden die praktijkhouder in zo’n solopraktijk wil worden? De enige mogelijkheid om goede huisartsenzorg veilig te stellen is om samen in één gebouw te gaan: een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak).

Die beslissing was geen eenvoudige, maar het alternatief is ook duidelijk. Als alles op zijn beloop wordt gelaten, dan zijn we bang dat er over een paar jaar geen goede huisartsenzorg meer is in ons deel van Koggenland. Die angst is reëel: in Den Helder runt nu een commerciële partij de praktijken, waarbij de meeste zorg digitaal gaat, er niet meer alle dagen een huisarts op de praktijk aanwezig is en er veel wisselende huisartsen zijn.

Sinds 3 jaar zijn de huisartsen in gesprek met de gemeente Koggenland. De gemeente droeg de locatie Jozefschool aan de Dwingel aan. Ideaal omdat alle praktijken hun patiënten verspreid over heel Koggenland hebben. De praktijkhouder in De Goorn besloot niet mee te doen omdat zij al een eigen plek aan de overkant had.

Voor het plan van de huisartsen bleek, na een informatie-avond van de gemeente en tijdens gesprekken met inwoners, gaandeweg begrip voor deze keuze.

 

Wat mag u van de HOED op de Dwingel verwachten?

De huisartsenzorg blijft de kern.

  • U blijft uw eigen vertrouwde huisarts en assistentes houden. Binnen de HOED heeft iedere huisarts zijn eigen praktijk.
  • Meer onderzoeksmogelijkheden - huisartsen kunnen gebruik maken van elkaars expertise.

Er komt een apotheek in de HOED.

Voor de apotheek is het essentieel zich in de dorpskern in nabijheid van alle huisartsen te vestigen.

 

Alle zorgverleners in dit deel van Koggenland vlak bij elkaar!

Al met al: een geweldige buitenkans voor de gemeente!

Inmiddels is de Jozefschool gesloopt en is het land ingezaaid in afwachting van het bouwrijp maken van de grond.