Inloggen

Let op! Uw e-mailadres is niet uw gebruikersnaam!!

Wognum Nieuws

Stikstofspreekuur op de eerste dinsdag van de maand.

Iedere eerste dinsdag van de maand hebben we een stikstofspreekuur voor het aanstippen van huidplekjes en wratten.

U kunt vooraf een afspraak maken voor een stikstofbehandeling tussen 09:00 en 11:00 en tussen 14:00 en 16:00 uur, op de volgende dagen:

 • dinsdag 04 oktober 2022
 • dinsdag 01 november 2022
 • dinsdag 06 december 2022

Bericht van de huisartsenpraktijk Wognum

  

Nu Corona eindelijk een minder bepalende rol lijkt te gaan spelen in ons aller leven, moeten wij u helaas berichten dat we hier voorlopig nog zeker rekening mee zullen moeten houden.

 

Corona en 1,5 meter

Voorlopig is en blijft het advies 1,5 meter afstand te houden. Dit is in de praktijk vaak een uitdaging en in diverse situaties niet goed mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen elkaar passeren in de gang of bij een te volle wachtkamer. En nog niet iedereen is volledig gevaccineerd.

Hierdoor kunnen wij dan ook geen vijf volle spreekuren tegelijk plannen zoals vóór Corona. De assistentes zullen telefonische afspraken, beeldbel afspraken en afspraken in de praktijk gemengd blijven plannen om te voorkomen dat de wachtkamer te vol raakt. Het dragen van een mondneuskapje, in onze praktijk, is voorlopig niet meer verplicht. Bij klachten die passen bij Corona is dat uiteraard nog wel noodzakelijk. 

 

Inhaalzorg

U zult ongetwijfeld berichten gehoord hebben over inhaalzorg en een achterstand in zorg. Dat is zeker het geval en dat merken wij ook.

In de praktijk merken wij dat mensen die lange tijd niet langs durfden te komen, nu weer afspraken willen maken. Ook zijn er mensen die nu graag langs willen komen en dit eerder,  om ons te ontzien, uitgesteld hebben.

U kunt zich wellicht voorstellen dat we dit niet allemaal in korte tijd kunnen plannen. Er wordt door iedereen heel hard gewerkt, maar ook wij kunnen niet alles tegelijk. Daarnaast staat de vakantie periode voor de deur en zullen medewerkers en dokters om beurten op vakantie gaan de komende periode. We vragen hiervoor uw begrip.

 

Ziekenhuis afspraak

Als u verwezen bent naar een specialist, maar de behandeling, operatie of afspraken zijn niet doorgegaan vanwege Corona, dan krijgt u bericht vanuit het ziekenhuis. Als u denkt dat u hier niet op kunt wachten, kunt u zelf contact opnemen met het ziekenhuis. We willen u vragen hier terughoudend in te zijn. Ook in het ziekenhuis kunnen ze niet alles tegelijk. We willen u in ieder geval vragen niet ons hierover te bellen. Wij hebben hier geen invloed op. Bij forse toename van uw klachten zullen wij dit eventueel opnieuw moeten beoordelen via ons spreekuur. Alleen als we verwachten dat er onherstelbare schade op kan treden als u niet met spoed verwezen wordt, kunnen wij met de specialist overleggen. In alle overige gevallen begrijpen we dat wachten heel vervelend is, maar dat geldt helaas ook voor alle andere wachtenden.

 

Telefonische bereikbaarheid

We zijn de afgelopen maanden telefonisch zeer zwaar belast geweest. Er is nog nooit zo vaak naar de huisartsenpraktijk gebeld. Vaak met vragen die niet bij ons thuis hoorden, bijvoorbeeld over corona vaccinaties door de GGD, vaccinatiebewijzen voor vakantie etc. etc. Hierdoor liep de wachttijd aan de telefoon op en was het voor sommige patiënten zeer lastig om ons te bereiken. We horen deze verhalen ook van andere huisartspraktijken en dat is verontrustend. Om de bereikbaarheid te verbeteren willen we u vragen om eerst op onze website te kijken voor u ons belt. Er staat een link naar: moet ik naar de dokter<klik hier>. Op de website staan veel tips en adviezen, links naar informatie en diverse formulieren. Er is een zoekfunctie toegevoegd om u te helpen om sneller bij de juiste informatie te komen. U heeft tevens diverse e-Patiënt mogelijkheden zoals e-consult etc, etc.

De assistentes gaan de telefonische gesprekken in tijd beperken. Als u meer vragen heeft of als een gesprek langer duurt zal de assistentes u voorstellen dat ze u op een later moment terug zal bellen. We willen de wachttijd voor anderen ook acceptabel houden.

 

U kunt nu ook zelf via de website vragen of wij telefonisch contact met u op willen nemen, middels een terugbelverzoek<klik hier>. Als u ons een telefoonnummer geeft waarop u altijd bereikbaar bent, dan kan de assistente u op een voor ons rustiger moment bellen. Het kan zijn dat dit niet dezelfde dag lukt. Het is dan ook niet geschikt voor spoedvragen. Zo kunnen we de piekmomenten wat beter spreiden en hoeft u ook niet lang in de telefonische wachtrij te staan.

 

We willen u allen een fijne vakantie wensen.

 

Mede namens het team van de huisartsenpraktijk Wognum,

 

René den Heijer

Ilona Bolhuis-Claasen

Het wratten/stikstof spreekuur

Voet- en handwratten kunnen behandeld c.q. bevroren worden met behulp van stikstof. Stikstof is een vloeibare stof van -180 °C. Deze stof vervliegt (verdampt), waardoor het na aanlevering slechts kort bruikbaar is. Soms moet de behandeling, voor een succesvol resultaat, een aantal keer, met tussenpozen van 1 maand, herhaald worden.

Stikstof kan ook gebruikt worden om andere huidafwijkingen te behandelen, bijvoorbeeld voorstadia van huidkanker. Deze laatste plekjes zijn vaak eerst beoordeeld door één van de huisartsen. Personen krijgen van de huisarts het advies om de plekjes te laten behandelen met stikstof. De afgelopen jaren is met name het aantal personen in de laatste categorie fors toegenomen.

Wat gaat er veranderen?

Tot nu toe hadden wij elke eerste maandag van de maand ‘s middags een inloop spreekuur voor de stikstof behandelingen. Dat zorgt steeds vaker voor een overvolle wachtkamer.

Vanaf heden willen we graag dat u ook voor een stikstofbehandeling een afspraak maakt. Ons doel is hiermee de wachttijd voor u te beperken. Voor de huisartsenpraktijk is het prettig als we weten wie er komen en hoe laat.

Drukte en Wachttijden

In onze huisartsenpraktijk ervaren wij al meer dan een jaar een toegenomen drukte en wachttijd aan de telefoon en voor onze spreekuren.
Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de voortdurende Coronacrisis. De druk hiervan op de samenleving is groot, het vraagt heel veel van mensen op allerlei vlakken en veroorzaakt veel onrust. Zieke mensen, inhaalzorg, problemen direct of indirect door Corona. Oplopende wachttijden bij bv het ziekenhuis, ook na verwijzingen. Allemaal dingen die extra op het bord van de huisarts komen en dus ook bij ons. U leest het vrijwel dagelijks in het nieuws. Het aantal besmettingen is onverminderd groot en het einde is nog niet in zicht. Daarnaast kunnen we nog nieuwe varianten van het Corona-virus verwachten in de toekomst. Wij hebben alle begrip voor deze problemen, die in andere praktijken ook ervaren wordt.
Wij proberen ons daar zoveel mogelijk op voor te bereiden en de vragen van mensen in goede banen te leiden. Dat is vaak lastig. Net als iedereen hebben wij onder ons personeel ook te maken met positief geteste medewerkers die daardoor uitvallen. Dat veroorzaakt een verhoogde druk op het overig personeel. Dat kan ook leiden tot langere wachttijden aan de telefoon en een langere wachttijd voor een afspraak op het spreekuur. Wij doen ons uiterste best om het ongemak hierdoor voor u tot het minimum te beperken, maar onze mogelijkheden kennen hierin ook hun grenzen.
Daarnaast kampen wij al langere tijd met een te kleine praktijkruimte. Om die reden zijn wij al meer dan een jaar bezig de praktijk uit te breiden. De bedoeling is naast onze praktijk een Portakabin te plaatsen die gekoppeld wordt aan de praktijk om zo het aantal spreekkamers uit te breiden en dus meer spreekuren te kunnen plannen en daarmee de wachttijd te beperken.
Het plaatsen van een Portakabin lijkt misschien eenvoudig, dat dachten wij tenminste, maar dat is het allerminst. De procedures via de gemeente en overige instanties die met deze uitbreiding zijn gemoeid kosten veel tijd en moeite, veel meer dan wij hadden verwacht en dan we zouden willen. We hopen dat dit alles nog dit jaar opgelost en uitgevoerd kan worden.
Daarnaast is er echt een tekort aan huisartsen. Dit merken wij ook. Het rooster en de spreekuren zijn niet geheel te plannen zoals we het zouden willen.
Wij kunnen daarom niet anders dan zo goed mogelijk selecteren (triage) aan de telefoon om de wachttijd voor de spreekuren zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast kunnen we gewoon niet iedereen zien, de vraag is eenvoudigweg te groot. Ook dit is niet uniek voor onze praktijk. We horen dit van veel huisartspraktijken, maar ook van het ziekenhuis, de GGZ etc.
Om tijd te besparen zal u vaker voorgesteld worden een consult per e-mail of als beeldbelconsult in te plannen. Dat scheelt voor u ook tijd en een bezoek aan de praktijk.
Kortom, het is een lastige tijd, met bij ons toegenomen drukte en regelmatig onvermijdelijk een langere wachttijd. We doen ons best, hopen op begrip van uw kant en hopen daarnaast met de geplande uitbreiding van de praktijk de service op dit vlak verder te verbeteren.
Zodra er meer nieuws is over de uitbreiding van de praktijk laten wij u dat weten.

René den Heijer en Ilona Bolhuis-Claasen, huisartsen, Wognum.

App 'Moet ik naar de dokter?' wint Health app award 2013

De app 'Moet ik naar de dokter?' geeft patiënten antwoord op vragen over hun gezondheid of van die hun kinderen. De app geeft aan of de app-gebruiker al dan niet met spoed naar de huisarts zou moeten, naar een huisartsenpost of direct 112 moet bellen. Daarbij toont de app de gegevens van de dichtstbijzijnde huisartsenpost en de eigen huisarts. Het advies wordt gebaseerd op een aantal korte vragen over uw klachten die de patiënt met 'ja' of 'nee' moet antwoorden.

 

https://www.moetiknaardedokter.nl/

Worden de kosten van uw zorgverlener door uw zorgverzekeraar vergoed?

Uw bezoek aan de huisarts

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

 1. de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
 2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
 3. laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft
 4. een rijbewijskeuring die u moet laten doen

Eigen risico

Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico.

Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. In 2020 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 385 euro.

Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, van bijvoorbeeld 100 euro.

In dat geval betaalt u zelf de kosten van uw medicijnen of behandelingen tot aan het bedrag van 485 euro. Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad. U kunt het ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet. 

Check uw polis

Helaas is het zo dat niet alle zorgverzekeraars met alle ziekenhuizen en andere zorgverleners contracten hebben afgesloten. Een gevolg zou kunnen zijn dat u uw behandeling voor een deel of geheel zelf zou moeten betalen.

Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of andere zorgverlener, check dan uw polis op twee belangrijke zaken:

 1. heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering?
  Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
 2. heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst?
  Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Dit systeem is bedacht door VWS en de zorgverzekeraars. Wij als zorgverleners vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en willen u hierbij wijzen op de risico’s. Maak een bewuste keuze welke verzekeraar en welke polis u kiest. Wij kunnen niet voor u nakijken of een verwijzing naar een zorgverlener door uw zorgverzekeraar vergoed zal worden.

Ons advies: Neem bij een verwijzing van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid en hiermee uiteindelijk uw eigen keuze naar welke zorgverlener u doorverwezen  kan en wil worden.

Voor meer informatie en links naar de verschillende zorgverzekeraars: www.watzegtmijnpolis.nl

Huisartsenpraktijk Wognum

Pagina 1 van 4

© 2022 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.